Zadania z sumy kątów trójkąta
Suma wszystkich kątów w trójkącie wynosi 180 stopni. Na rysunku jest trójkąt z zaznaczonymi kątami.

Autor: Jakub Grzegorzek