Symetralna Równanie prostej Wzory prostych równoległych i prostopadłych. środkiem Równanie okręgu
Wyznacz równanie okręgu przechodzącego przez punkty A=(-5,3) i B=(0,6), którego środek leży na prostej o równaniu x-3y+1=0.

Autor: Jakub Grzegorzek