wektor Zadania z przesuwania wykresu o wektor
Wykres funkcji f(x-a)+b otrzymujemy przez narysowanie wykresu funkcji f(x) i przesunięciu jej o wektor o współrzędnych [a,b]. Wykres funkcji y=|x-3|+2 otrzymamy przez narysowanie wykresu funkcji y=|x| i przesunięciu go o wektor [3,2]. Przesuwanie wykresu funkcji o wektor.

Autor: Jakub Grzegorzek