forum/16377.html
♊: jaki jest wzór na pole koła ?
13 maj 21:50
forum/16301.html
wjmm: ja jestem średnio zadowolony, w porownaniu z zeszłoroczną albo z próbną ta dzisiajsza matura (rozszerzona) stała na bardzo wysokim poziomie. pociłem się nad nią aż mi kartkę wzięli zawaliłem zadanie z ciągiem i z monetami− z monetami kombinowałem chyba z pół godziny, ale bez żadnej koncepcji, choć jakimś magicznym, rozpaczliwym sposobem (którego teraz już nawet nie pamiętam) wyliczyłem, że najmniej kasy będzie 13 dnia emotka. a zadanie z ciągiem było banalne i na 5 minut roboty, nie wiem czemu przez całe 3h na to mnie wpadłem, 12% w plecy... liczę na koło 80%.
13 maj 13:04
forum/16242.html
o adaśś: rysunekoblicz pole koła i trójkąta (koło wpisane w trójkąt równoboczny) π≈3 3≈1,7
12 maj 19:15
forum/16237.html
bla kasia: powierzchnia boczną stożka jest wycinek koła o kącie alfa i promieniu l=9cm. wyznacz kąt alfa wiedzac ze podstawa stozka jest kolo o polu rownym 36pi cm kwadratowych.
12 maj 18:59
forum/16224.html
oblicz pole koła misiek: w romb o boku długości 2 cm i kącie ostrym 60 st. wpisano koło. oblicz pole tego koła.
12 maj 18:05
forum/16213.html
romb ***aga***: oblicz pole koła wpisanego w romb o boku dł 5 cm wiedząc że suma dł jego przekątnych jest równa 14 cm
12 maj 17:03
forum/16213.html
as: rysunekprzypominam własność rombu: przekątne się połowią i są do siebie prostopadłe. zakładam: ac = c , wtedy bd = 14 − x do Δaod stosuję tw. pitagorasa (x/2)2 + ((14 − x)/2)2 = 52 |*4 x2 + (14 − x)2 = 100 x2 + 196 − 28*x + x2 = 100 2*x2 − 28*x + 96 = 0 |:2 x2 −14*x + 48 = 0 Δ = (−14)2 − 4*1*48 = 196 − 192 = 4 , Δ = 2 x1 = 6 (bd) , x2 = 8 (ac) obliczam pole rombu a*h = 0.5*d1*d2 ⇒ 5*h = 0.5*6*8 ⇒ 5*h = 24 ⇒ h = 4,8 wysokość h jest średnicą szukanego koła 2*r = h ⇒ r = h/2 ⇒ r = 2,4 pole koła s = π*r2 = 2,42*π = 5,76*π
12 maj 18:12
forum/16204.html
kasia: powierzchnia boczną stożka jest wycinek koła o kącie alfa i promieniu l=9cm. wyznacz kąt alfa wiedzac ze podstawa stozka jest kolo o polu rownym 36pi cm kwadratowych.
12 maj 19:09
forum/15955.html
oblicz pole i obwód koła blackgirl: 1. oblicz pole i obwód koła: a) opisanego na trójkącie równobocznym o boku 12 cm b) wpisanego w trójkąt foremny o boku 9 cm 2 .oblicz obwód i pole półkola o promieniu 6 cm nie potrafię sama zrobić tych zadań ... mam nadzieje że mi pomozecie
10 maj 14:16
forum/15955.html
g:
 1 1 
2) półkole to połowa koła, a więc pole =

pola całego koła, obwód również =

 2 2 
obwodu całego koła o promieniu 6 cm.
10 maj 14:27
forum/15924.html
liczna pi paweł: oblicz obwód i pole koła wpisanego w trójkąt foremny o boku 9 cm. prosze o obliczenia
10 maj 10:33
forum/15861.html
as: założenia: a − podstawa trójkąta równoramiennego , b − ramię tego trójkąta rozwiązanie: (a/2)/b = cosα => a = 2*b*cosα z tw. sinusów wynika,że b/sinα = 2*r => r = b/(2*sinα) promirń koła wpisanego w trójkąt wyraża się wzorem r = s/p gdzie s − pole trójkąta , p − połowa obwodu pole trójkąta s = 0.5*b*b*sin(180 − 2*α) = 0.5*b2*sin(2*α) połowa obwodu p = (a + 2*b)/2 = (2*b*cosα + 2*b)/2 = b*(cosα + 1) 0.5*b2*sin(2*α) b*sin(2*α) ptromień koła wpisanego: r = s/p = −−−−−−−−−−− = −−−−−−−−−− b*(cosα + 1) 2*(cosα + 1) szukany stosunek b*sin(2*α) b sinα*sin(2*α) k = r/r = −−−−−−−−−− : −−−−−−−−− = −−−−−−−−−−−− 2*(cosα + 1) 2*sinα cosα + 1
9 maj 17:56
forum/15858.html
:) tim: proszę o wskazówki. Średnicą koła jest podstawa trójkąta równobocznego o boku a. oblicz pole części wspólnej trójkąta i koła. − zad. konkursowe woj. mazowieckie etap rejonowy gimnazjum 2007/2008.
9 maj 16:09
forum/15858.html
jakub: hej tim! zrób rysunek. poprowadź promienie do punktów przecięcia boków trójkąta równobocznego z okręgiem. część wspólna zostanie wtedy podzielona na dwa trójkąty i wycinek koła: 474. zastanów się jakie to trójkąty. jaką miarę ma kąt środkowy, który tworzy ten wycinek. policz pola trójkątów, wycinka i masz pole części wspólnej.
9 maj 16:27
forum/15858.html
lisek: rysunek
 a 
skoro a jest średnicą to r=

, a później już tylko policzyć połowę pola koła
 2 
9 maj 16:30
forum/15858.html
tim: jakub.. wyjdą dwa równoboczne i wycinek pola koła o kącie 60?
9 maj 16:35
forum/15741.html
pole wycinka koła beatka: w wycinek koła o promieniu 6cm wpisano okrąg o promieniu 2cm, oblicz pole wycinka koła
7 maj 22:32
forum/15741.html
imię lub nick: aha pole
 π62 
p=

przez 6 bo ten wycinek jest jedną szóstą całego koła
 6 
7 maj 22:55
forum/15736.html
oblicz długość promienia beatka: pole wycinka koła jest równe p, a łuk tego wycinka ma długość l. oblicz długośc promienia koła jeśli: a) p=10πcm2 , l=2,5π cm b) p=30cm2 , l=12 cm c) p=210π cm2 , l=14π cm
7 maj 22:12
forum/15711.html
oblicz pole i obwód koła blackgirl: oblicz pole i obwód koła, w którym cięciwa ab ma długość 12 cm i jest oddalona od środka koła o odcinek równy 8 cm.... mam nadzieję, że pomożecie mi w tym zadanku i z góry dziękuje
7 maj 19:04
forum/15711.html
@basia: rysunekab = 12 od = 8 ao = bo = r △aob jest równoramienny i od jest jego wysokością ⇒ d środek odc.ab ⇒ da = db = 6 z tw.pitagorasa od2 + bd2 = r2 r2 = 82 + 62 = 64+36=100 r=10 podstaw do wzorów na pole koła i długość okręgu
9 maj 00:32
forum/15694.html
liczba pi paweł: oblicz pole i obwód koła wpisanego w kwadrat o przekątnej długości 62. prosze o obliczenia
7 maj 16:11
forum/15694.html
marek: rysunekrysunek nie jest dokładny ale do obliczeń wystarczy. promień tego koła to połowa długości boku kwadratu r = 12 a długość boku obliczymy z przekątnej. d = a 2 ⇒ 62 = a 2 ⇒ a = 6 r = 12 a = 12 * 6 = 3 pole koła to πr2 p = 9π obwód to 2πr l = 2 * π * 3 = 6π
7 maj 16:27
forum/15686.html
liczba pi paweł: oblicz pole i obwód koła, w ktorym ciąciwa ab ma długość 12 cm i jest oddalona od środka koła o odcinek równy 8 cm. prosze o rysunek i obliczenia
7 maj 15:33
forum/15583.html
as: zakładam,że a,b − przyprostoatne trójkata prostokątnego , c − przeciwprostokątna. promień koła opisanego r = c/2 promień koła wpisanego r = s/p , s − pole trójkata , p = połowa obwodu s = a*b/2 , p = (a + b + c)/2 r = (a*b/2)/((a + b + c)/2) = a*b/(a + b + c) c/2 c*(a + b + c) k = r/r = −−−−−−−−−−− = −−−−−−−−−−−− a*b/(a + b + c) 2*a*b wyznaczam boki a i b wprowadzając c i α a = c*sinα , b = c*cosα c*(c*sinα + c*cosα + c) sinα + cosα +1 k = −−−−−−−−−−−−−−−−−−− = −−−−−−−−−−−−−− = 2 2*c*sinα*c*cosα 2*sinα*cosα do rozwiązania pozostaje równanie trygonometryczne postaci sinα + cosα + 1 = 2*2*sinα*cosα stosuję podstawienie sinα = 2*t/(1 + t2) , cosα = (1 − t2)/(1 + t2) gdzie t = tg(α/2) 2*t/(1 + t2) + (1 − t2)/(1 + t2) + 1 = 2*2(2*t/(1 + t2)*(1 − t2)/(1 + t2) po uporządkowaniu dostaję równanie stopnia trzeciego 2*(1 + 2*2)*t3 + 2*t2 + 2*(1 − 2*2)*t + 2 = 0 jednym z pierwiastków jest t = −1
11 maj 16:33
forum/15578.html
zapis ułamka zwykłego w formacie stosunku x : y daniel: czy zdanie: "stosunek pola koła wpisanego w sześciokąt foremny do koła opisanego na sześciokącie foremnym wynosi 3/4" można zastąpić "stosunek pola koła wpisanego w sześciokąt foremny do koła opisanego na sześciokącie foremnym wynosi 1:3" ? czyli jak zapisać 3/4 w formacie x : y ?
6 maj 17:07
forum/15568.html
oblicz promień i obwód koła blackgirl: mam takie zadanie i liczę na waszą pomoc 1.oblicz promień i obwód koła, którego pole jest równe 1,69 π cm kwadratowych .... nie wiem jak to obliczyć , z góry dziękuje za pomoc emotka
6 maj 16:34
forum/15568.html
blackgirl: ale jak obliczyc promień koła z tego pola żeby mieć do wzoru ? nie umie jak wyliczyc ze wzoru pk=pole kola= πr2 ? pomoz chociaz obliczyc ten promien, obwod juz wiem jak
6 maj 16:43
forum/15501.html
eta: okrąg nie ma pola! masz policzyć pole koła opisanego na Δ− cie emotka
5 maj 21:53
forum/15494.html
marycha: tim dobrze mowił 1/2 pola koła
5 maj 20:37
forum/15494.html
tim: tam jest pół koła p= πr2 r= 6 p=π* 62 p= 36π= 36* 3,14= 113,04 113,04 : 2= 56,52
5 maj 20:45
forum/15393.html
@basia: pole = 2*[ 2*(pole wycinka) − pole trójkąta ] pole wycinka = 16*(pole koła)
4 maj 22:23
forum/15393.html
bogdan: rysunek zakreskowany czerwonym kolorem obszar to odcinek koła. pole tego odcinka jest równe różnicy pola wycinka koła o kącie środkowym 60o i pola trójkąta równobocznego.
4 maj 22:25
forum/15393.html
bogdan: szukane pole jest sumą pól czterech takich odcinków koła i pól dwóch trójkątów równobocznych.
4 maj 22:28
forum/15390.html
kropka: rysunekale prosty rysunek xd ale o tej godzinie musisz mi wybaczyć emotka promień koła x podstawa równoległoboku 2x wysokość równoległoboku 2x przekątna kwadratu 2x bok kwadratu: x2+x2=a2 załóżmy że x=2 4+4=a2 a=8 p=a2 p=8 pole równoległoboku: p=2x*h p=4*4 p=16 stosunek pola kwadratu do pola równoległoboku 1:2
4 maj 22:05
forum/15066.html
długość okręgu i pole okręgu junko: proszę o pomoc 1. oblicz obwód trójkąta równobocznego wpisanego w okrąg o promieniu r=15 drugie zad : a) koło taczki ma średnice 36cm, jaką drogę pokonano , jeśli koło obróciło się 20 razy? b)ile obrotów wykonało koło rowerowe o średnicy 70cm na trasie 10 km z góry dziękuje za odpowiedźemotka
29 kwi 17:50
forum/15032.html
tim: rysunek
 1 1 a2 
r koła opisanego na podstawie =

d =

a2 =

 2 2 2 
 a2 
h =

 2 
więc tak.
 a2 
zaznaczone na czerwono odcinki mają

.
 2 
korzystając z tw. pitagorasa obliczamy bok zielony (krawędź boczna). <−− są też inne metody emotka
 a2 a2 
(

)2 + (

)2 = l2
 2 2 
2a2 2a2 

+

= l2
4 4 
a2 = l2 a = l dalej. widzimy, że wszystkie krawędzie ostrosłupa mają a. pole ściany bocznej o wymiarach a, a, a = pole trójkąta równobocznego o boku a.
a23 

= 183
4 
a2 = 72 a = 72 nie wiem co trzeba obliczyć emotka
29 kwi 12:59
forum/14928.html
na kole opisany jest romb imię lub nick:
 π3 
na kole opisany jest romb. stosunek pola koła do pola rombu wynosu

. wyznacz miarę
 8 
kata ostrego rombu.
28 kwi 12:49
forum/14884.html
@basia: niech r oznacza promień koła, z którego wycięto wycinki oblicz p1 − pole wycinka z kątem 60 p2 − pole wycinka z kątem 300 podaj wyniki.
27 kwi 19:58
forum/14752.html
klara: rysunekpodaję wskazówki: ( jak sobie życzyszemotka s −−− pole częsci oświetlonej p −−− pole części nie oświetlonej s= πr2 − p gdzie p= pwycinka koła − pΔaoc pole Δaoc −−− policzysz prosto ( wylicz iaci z tw. pitagorasa pw −−− o promieniu r= 10 potrzebna miara kąta aob wylicz z cos <aobc w trójkącie aoc ( powinien ci wyjść <aoc = 60o wiec pw = 16 *πr2 dalej juz sobie z pewnością poradzisz emotka powodzenia
26 kwi 20:05
forum/14742.html
lewy kąt to alfa ściana najdluzsza to c ta obok alfy to b magda: rysunekoblicz pole koła opisanego na trójkącie abc jeśli b=3 c=33 tgα=2
26 kwi 18:07
forum/14742.html
magda: rysunektaka tresc oblicz pole koła opisanego na trójkącie abc jesli b=3 c=33 tgα=2 ta niebieska sciana to c
26 kwi 19:03
forum/14742.html
jacek karaśkiewicz: jeżeli tgα = 2, to:
 sinα 
tgα =

= 2
 cosα 
2cosα = sinα 4cos2α = sin2α 4(1 − sin2α) = sin2α 5sin2α = 4
 4 
sin2α =

 5 
 25 
sinα =

, ponieważ α < 180o
 5 
 5 
cosα = 12sinα =

 5 
ponieważ b = 3, c = 33, więc (z tw. cosinusów): a2 = b2 + c2 − 2bc * cosα
 5 1815 
a2 = 9 + 27 − 183 *

= 36 −

 5 5 
a = 36 − 18155
 a 36 − 18155 
z tw. sinusów 2r =

=

 sinα 255 
 36 − 18155 1 
r =

*

 255 2 
 36 − 18155 1 
pole koła wynosi s = πr2 = π * (

*

)2
 255 2 
brzydkie jak cholera, być może gdzieś rąbnąłem i raczej nie jest to najszczęśliwszy sposób rozwiązania tego zadania, ale za to prosty (i brutalny). oczywiście należałoby na koniec poupraszczać wszystko i wyjdzie coś ładniejszego (przynajmniej trochę). na pewno jest jakieś piękniejsze rozwiązanie, ale jest już za późno, żebym o takowym myślał.
26 kwi 21:21
forum/14742.html
jacek karaśkiewicz: dobrze zrobiłem. uprość tylko co się da, we wzorze na pole koła wykonaj to podnoszenie do kwadratu, to pozbędziesz się pierwiastka w liczniku itp. ogólnie wynik jest poprawny.
26 kwi 21:52
forum/14730.html
geometria płaska mirella: boki trójkąta mają długość 21 cm, 20 cm, 13 cm. oblicz: a) pole trójkąta b) długości wysokości w tym trójkącie c) promień koła wpisanego w ten trójkąt d) promień koła opisanego na tym trójkącie
26 kwi 16:25
forum/14716.html
3 zadanka filomenaa: 1. suma miar czterech kątów pewnego pięciokąta jest równa 400 stopni. jaką miarę ma piąty kąt ? 2. o ile mniejsze jest pole kwadratu o wierzchołkach leżących na okręgu o promieniu 10 od pola koła o takim promieniu ? 3. oblicz pole i obwód rombu o przekątnych długości 4 i 10.
26 kwi 12:54
forum/14703.html
pilne!!! pomocy!!! ola: na kwadracie o boku 4 cm opisano koło i w ten kwadrat wpisano koło. oblicz różnicę i stosunek pól tych kół
26 kwi 10:19
forum/14703.html
tim: rysunekpromieniem wpisanego w koło jest [jak widać] 0,5 boku kwadratu, zaś promieniem koła opisanego na 0,5 przekątnej tego kwadratu emotka. spróbuj sama obliczyć pola tych kół.
26 kwi 10:32
forum/14685.html
proszę pomóżcie!!! jola: rysunekoblicz pole zakreskowanej figury. a= 2,4 cm w koło jest wpisany kwadrat
25 kwi 20:05
forum/14685.html
znów ja;/: d=a2 d=2,42 r=1,22 pole kwadratu = a2 = 5,76 pole koła πr2= 4,8 5,76−4,8=0.96 ale sprawdź michałek
25 kwi 20:15
forum/14685.html
timuś: nie pasuje mi pole koła...
25 kwi 20:19
forum/14648.html
:( potrzebująca: :( z kwadratu odcięto ćwiartkę koła o promieniu równym długości boku kwadratu. następnie w pozostałą figurę wpisano koło, którego pole jest równe π. oblicz długość boku kwadratu. wynik przedstaw w postaci a+bc, gdzie a,b,c są liczbami naturalnymi.
25 kwi 12:09
forum/14648.html
mariusz: rysunekzielone − promienie okręgu czerwone− odległośc środka małego okręgu od środka dużego okręgu bok kwadratu jest równy promieniowi koła dużego. czyli też jego bok jest równy sumie jednego odcinka zielonego i czerwonego. pole okręgu małego ma pi więc jego promień musi mieć 1. mamy więc długość zielonej lini, czerwoną liczymy z pitagorasa. powodzenia
25 kwi 12:19
forum/14595.html
pole koła sysia : ile razy pole koła opisanego na trójkącie równobocznym jest większe od pola koła wpisanego w ten trójkąt ile razy długość okręgu opisanego na trójkącie równobocznym jest większa od obwodu tego trójkąta
24 kwi 16:02
forum/14593.html
tim: ja podam propozycję rozwiązania:
 a2(3+1) 
r koła opisanego na dwunastokącie = r =

 2 
wyliczamy z tego a = 5(62) podstawiamy do wzoru na pole dwunastokąta foremnego emotka p= 3a2(2 + 3) i wyliczamy.
24 kwi 15:43
forum/14540.html
czworokąty rafaŁ: oblicz pole kwadratu, wiedząc że różnica długości przekątnej i boku wynosi 2 cm.oblicz pole koła opisanego na tym kwadracie?
23 kwi 18:19
forum/14540.html
kosz: a√2−a=2 rozwiązując to równanie otrzymasz że bok wynosi 2√2+2 i pole kwadratu to już proste. promień koła to połowa przekątnej czyli 2+√2
23 kwi 19:14
forum/14508.html
tim: korzystając z 2280 obliczamy długość a oraz c.
 63 
a =

= 23
 3 
b = 6 = a3 c = 43
 c 43 
obliczamy r =

=

= 23
 2 2 
teraz wystarczy obliczysz pole koła πr2,
 ab 
potem pole trójkąta =

.
 2 
potem aby obliczyć pole zacieniowanego odejmujesz po − pΔ emotka. jak rozwiążesz napisz wynik/
23 kwi 13:11
forum/14337.html
mint: a wiec mysle ze to bedzie tak d− krotsza przekątna d−dluzsza przekątna
 d*d 
pr =

pole rombu
 2 
pk = (14d)2π pola koła wpisanego w romb stosunek
(14d)2π 2 

=

* (14d)2π =
d*d 

2 
 d*d 
 2 (18d2π) (18dπ) 
= 116d2π *

=

=

 d*d d*d d 
tak mi sie wydaje tylko czy to jest ten stosunek juz?
21 kwi 18:46
forum/14325.html
kilka zadań z geometrii-pola słaba z matmy...;(: zad1 na sześciokącie foremnym opisanookrag i w ten sześciokąt wpisano okrąg. pole powstałego pierścienia wynosi 2π. oblicz pole sześciokąta zad2 stosunek pola rombu do pola koła wpisanego w ten romb wynosi 8:π. oblicz miarę kąta ostrego tego rombu. zad.3 dłuższa przekątna rombu ma długośc d a kat ostry rombu ma miarę 60 stopni. oblicz stosunek pola kołą wpisanego w ten romb do pola tego rombu.
21 kwi 16:01
forum/14325.html
tim: rysunekr koła opisanego na (czerwony) = bokowi = a
 a3 
r koła wpisanego w (pomarańczowy) = htrójkąta równobocznego o boku a =

 2 
pole koła o promieniu r − pole koła o promieniu r = pole pierścienia = 2π πr2 − πr2 =2π π(r2 − r2) = 2π /π r2 − r2 = 2
 a3 
a2

2 = 2
 2 
 3 
a2

a2 = 2
 4 
1 

a2 = 2
4 
a2 = 8 a = 8 = 22 mamy bok. teraz liczymy pole sześciokąta...
 a23 
wzór to pole sześciu trójkątów równobocznych o boku a = 6 *

 4 
21 kwi 16:20
forum/14325.html
tim: rysunekr koła wpisanego w romb = 0,5 wysokości tego rombu. pole rombu = a * h
 1 
pole koła wpisanego w romb = πr2 = π(

h)2
 2 
przyrównujemy.
a * h 8 

=

 1 
π(

h)2
 2 
 π 
proporcja.
 1 
a * h * π = 8 * π*

h2 /:π
 4 
ah = 2h2 /:h a = 2h liczymy. h = różowe, a = niebieskie
 h 1 
liczymy sin α =

=

 2h 2 
α = 30o
21 kwi 16:31
forum/14325.html
tim: metoda 2.! pr = 2a * r = a2 * sinα
 3 
2ar = a2

/:a
 2 
 a3 
2r =

 2 
 a3 
r =

 4 
podstawiam do wzoru na pole koła.
 a3 3a2 
πr2 = π(

)2 =

π
 4 16 
 a3 
2ar =

 2 
dalej jak w pierwszym.. stosunek itd.
21 kwi 17:07
forum/14322.html
xpt: rysunekczerwone kreski − promień koła czerwono czarna linia − odcinek równy r linia czerwono zielona − znowu r ;p zielona przerywana: − cała to wysokość hc − tylko zielona to przekątna kwadratu o boku r hc można łatwo obliczyć, jest to r + r2 bierzemy 2 wzory na pole trójkąta i je porównujemy
 1 
p=

c*hc (to jest dla dowolnego trójkąta wzór)
 2 
 1 
p=

c2sin2α (to wzór dla trójkąta prostokątnego)
 4 
1 1 2 

c*hc=

c2sin2α mnożymy razy

2 4 c 
 1 
hc=

csin2α
 2 
wyznaczamy c
 2hc 
c=

 sin2α 
podstawiamy za hc i za c wyliczone wartości, a nastepnie podstawiamy do wzoru
 1 (r+r2)2 
p=

c*hc =

 2 sin2α 
za sin2α podstawiamy 2sinαcosα
 1 (r+r2)2 
p=

c*hc =

 2 2sinαcosα 
21 kwi 15:02
forum/14230.html
wyliczanie fragmentu koła w układzie współrzędnym max__: rysunekoblicz pole części koła ograniczonej prostą o równaniu y =3x − 23, obrazem tej prostej w symetrii względem osi oy i tą częścią okręgu x2+y2= 12, która leży ponad osia ox kolorowe na rysunku służą do wskazania odpowiednich figur. poniżej są moje wyliczenia do tego zadania. byłbym bardzo wdzięczny jakby ktoś sprawdził gdzie popełniłem,błąd albo chociaż sam zrobił to zadanie i napisał czy ma taki sam wynik jak w książce. z góry dziękuje dzisiaj zabrałem się za takie zadanie. chciałem je zrobić następująco: r=23 więc pole koła = 12π wiem że proste przecinają się z osią ox w punktach −2 i 2 więc podstawa niebieskiego trójkąta ma długość 4 a wysokość 23. zatem jego pole jest równe 43. układ równań jednej prostej i koła dał mi współrzędne przecięcia się a = (0,23) i b = (3 , 3) obliczyłem długość odcinka |ab| = 6 przyjmując że s to środek okręgu to trójkąt sab jest równoramienny. z twierdzenia cosów wyszło mi że kąt α przy wierzchołku s jest równy 120 stopni. tak więc pole trójkąta jest równe 33 pole części koła która zawiera ten trójkąt jest równa 4π pole czerwonej figury jest więc równe 4π − 33 pole figury zaznaczonej na zielone jest więc równe całość koła odjąć dwa razy czerwone i odjąć niebieskie 16π − 8π + 63 − 43 = 8π + 23 − taka wg mnie jest odpowiedz ale niestety w książce pisze, że poprawna odpowiedz to 8π + 63 − nie mam pojęcia dlaczego proszę o pomoc.
20 kwi 14:23
forum/14133.html
geometria analityczka! mam spr. pomoże ktoś?? asiulkaa: zad. sprawdź, czy punkty c = (1,5) i d= (−l,−5) należą do prostej y = 4x −l. zad.2dana jest prosta k o równaniu 6x−3y+5 = 0. napisz równania prostych: l równoległej, m prostopadłej do prostej k przechodzących przez punkt p =(−12,7). zad.3 punkty a =(−1,3), b =(5,−3), c =(8,6) są wierzchołkami trójkąta abc. a. napisz równanie prostej zawierającej wysokość trójkąta abc wychodzącą z wierzchołka c. b. oblicz wysokość trójkąta abc spadającą na bok ab. c. oblicz pole i obwód trójkąta abc. zad.4 oblicz odległość między prostymi y = 5x +4 i y= 5x −9. zad.5 dla podanych okręgów podaj środek okręgu i jego promień a. (x−l)2 + y2 = 9 b. (x2)2+(y−6)2 = 7 zad.6 sprawdź, czy trójkąt, którego wierzchołkami są punkty a =(−3,2), b =(−1,−2), c =(5,1) jest prostokątny. oblicz pole koła opisanego na tym trójkącie. zad.7 znajdź współrzędne środka i promień okręgu wpisanego w kwadrat, którego punkty: b =(3,3) i c =(−3,−5) są kolejnymi wierzchołkami. napisz równanie tego okręgu.
19 kwi 16:20
forum/14133.html
anmario: zad 1 sprawdź, czy punkty c = (1,5) i d= (−l,−5) należą do prostej y = 4x −l. zad 2 dana jest prosta k o równaniu 6x−3y+5 = 0. napisz równania prostych: l równoległej, m prostopadłej do prostej k przechodzących przez punkt p =(−12,7). zad 3 punkty a =(−1,3), b =(5,−3), c =(8,6) są wierzchołkami trójkąta abc. a. napisz równanie prostej zawierającej wysokość trójkąta abc wychodzącą z wierzchołka c. b. oblicz wysokość trójkąta abc spadającą na bok ab. c. oblicz pole i obwód trójkąta abc. zad 4 oblicz odległość między prostymi y = 5x +4 i y= 5x −9. zad 5 dla podanych okręgów podaj środek okręgu i jego promień a. (x−l)2 + y2 = 9 b. (x2)2+(y−6)2 = 7 zad 6 sprawdź, czy trójkąt, którego wierzchołkami są punkty a =(−3,2), b =(−1,−2), c =(5,1) jest prostokątny. oblicz pole koła opisanego na tym trójkącie. zad 7 znajdź współrzędne środka i promień okręgu wpisanego w kwadrat, którego punkty: b =(3,3) i c =(−3,−5) są kolejnymi wierzchołkami. napisz równanie tego okręgu. asi chyba się nie chciało, więc służę pomocą, basiu emotka
20 kwi 08:48
forum/14101.html
zadanie benek: mÓgŁby ktoŚ zajrzeĆ zad. w wycinek koła o promieniu 3 dm wpisano okrąg o promieniu 1dm. oblicz pole wycinka koła. wynik podaj z dokładnością do 10cm2 (π≈3,14)
19 kwi 13:21
forum/14093.html
:( <załamka> benek: mÓgŁby ktoŚ zajrzeĆ zad. w wycinek koła o promieniu 3 dm wpisano okrąg o promieniu 1dm. oblicz pole wycinka koła. wynik podaj z dokładnością do 10cm2 (π≈3,14)
19 kwi 12:33
forum/14063.html
bogdan: rysunek z układu równań wyznacz r, l: 1. hl = 810 2. 13πr2h = 12π => r2h = 36 3. h2 + r2 = l2 pole powierzchni bocznej pb = πrl β − miara kąta środkowego wycinka koła tworzącego powierzchnię boczną stożka.
βo r 

=

360o l 
βo = rl*360o
18 kwi 22:49
forum/14007.html
kula edzia: mam problem z pewnym zadaniem. oblicz objętość kuli której różnica pola powierzchni i pola jej koła wielkiego wynosi 75πcm2
18 kwi 13:54
forum/14007.html
bogdan: podaj wzór na objętość kuli i wzór na pole powierzchni koła
18 kwi 13:55
forum/13939.html
d klaudia: latwe zadanie z trojkatem rownoramiennym. suma długości ramion trójkąta równoramiennego prostokątnego wynosi 8. oblicz: a) pole koła wpisanego w trójkąt, b) pole koła opisanego na trójkącie, c) odległość środka okręgu wpisanego w trójkąt od wierzchołka przy kącie prostym nie wiem jak obliczyc promienie, ktos mi moze wytlumaczyc ?
17 kwi 12:55
forum/13818.html
tim: rysunekjak wiemy sześciokąt foremny składa się z sześciu trójkątów równobocznych o boku a. jak widać na rysunku promień koła = bokowi. r = a. oblicz pole wiedząć, że .
16 kwi 15:44
forum/13815.html
tim: http://www.matematyka-marta.yoyo.pl/images/pole-powierzchni-calkowitej-stozka.png pomocny rysunek. jak wiesz rkoła = lstożka, a obwycinka koła = obpodstawy stożka. oblicz jaki obwód (długość łuku) ma wycinek koła 40%o
16 kwi 15:48
forum/13815.html
tim: teoretycznie jest drugie rozwiązanie. na logikę. skoro z całego koła o r = 5 utworzono 9 stożków, to suma pb stożków równa się polu koła, więc 2πr = 2πr, więc sr = 5 emotka
16 kwi 16:32
forum/13694.html
pomocy marika: z trójkąta równobocznego o boku 3 cm wyciągnięto koło wpisane w ten trójkąt.oblicz pole pozostałej części trójkąta?
15 kwi 16:17
forum/13694.html
tim: 1. oblicz h trójkąta równobocznego 2. r = 1/3 h 3. oblicz pole trójkąta równobocznego. 4. oblicz pole koła. 5. odejmij pΔ − po
15 kwi 16:20
forum/13538.html
basia: po rozwinięciu powierzchnia stożka staje się wycinkiem koła o promieniu b, gdzie b to tworząca stożka. policz b (z tw.pitagorasa) policz pb = πrb policz pk − pole koła o promieniu b.
360 α 

=

pk pb 
13 kwi 15:58
forum/13531.html
prostokąt radek: rysunekw okąg wpisujemy prostokat którego podstawa ma miare 26cm. przekątna jest nachylona do krótszego boku pod kątem α takim że cosα= 5/13. oblicz pole powstałej figury w wyniku odjecia powierzchni prostokata od koła. rozumiem ze mam obliczyc pole koła i pole prostokąta i odjąc
13 kwi 13:08
forum/13520.html
pomoc :): 1. paweł jest cięższy od przemka o 10%. o ile procent przemek jest lżejszy od pawła? 2. w okręgu poprowadzono średnicę ab i równoległą do niej cięciwę cd; |ac|=12 |ad|=5. oblicz promień okręgu. 3 w trapezie równoramiennym podstawa o dł. 10 cm tworzy z ramieniem dł. 4 cm kąt 45 stopni. oblicz pole tego trapezu 4. na trójkącie prostokątnym opisano okrąg. jeden z kątów tego trójkąta wynosi 30 stopni a przyprostokątna leżąca przy kącie 30 stopni ma dł 6 cm. oblicz pole koła wyznaczonego przez ten okrąg.
12 kwi 23:22
forum/13504.html
tim: bok sześciokąta foremnego − a promień koła opisanego na sześciokącie to r = a. więc 6 = 6. bok sześciokąta = 6. liczysz pole sześciokąta, potem pole koła i przyrównujesz.
12 kwi 16:13
forum/13504.html
coma13: Średnica = 2a =2r =6 pole6kata=6a23/4 pole koła=pi *r2 x=pole koła − pole6kątapole koła *100%
12 kwi 16:22
forum/13472.html
kurczaczek żółciutki: rysunek pole przekroju to pole koła o promieniu r pprzekroju= πr2 r= 5cm z trójkąta prostokatnego o o a z tw. pitagorasa wylicz r i podstaw do wzoru na pole przekrojuemotka
11 kwi 16:31
forum/13472.html
lidek: nie wiem czy dobrze wiem ale πr2 to jest chyba pole koła. tak mnie uczyli.xd więc od kiedy pole koła liczy sie tak samo jak pole przekroju . ? o.
13 kwi 20:32
forum/13407.html
coma13: rysunekmi się wydaje że pk/2 = pściany bocznej = πr2/2 = 512π 1/2 obwodu koła = πr = 32π = 2πr gdzie r−pole powstałego stożka r=16 małe r jest teraz tworząca stożka czyli r=l=32 sinα=r/r=1/2 czyli przekrój stożka jest trójkątem równobocznym więc h=a3/2 = 163 v=1/3 * πr2 * h = 1/3 * 256π * 163 = 4096π3/3 (możesz to sobie przybliżyć m=gęstość * v = 2,4 * v = 3276,8 g
10 kwi 15:05
forum/13291.html
łukasz: dodam jescze jedno zadanie: dane są dwa koła współśrodkowe.obwód jednego wynosi 8pi cm,a drugiego 14pi cm.oblicz pole powstałego pierścienia..?
8 kwi 16:19
forum/13291.html
eta: od pola jednego koła odejmij pole drugiego i to wszystko emotka wylicz r1 i r2 2πr1 = 8π => r1 = .... policz podobnie: 2πr2 = 14π => r2= ...... powodzeniaemotka
8 kwi 16:22
forum/13291.html
eta: no tak, jest okemotka r1 = 4 r2 = 7 policz pola tych kół emotka
8 kwi 16:30
forum/13229.html
xpt: rysunekpole powierzchni bocznej to to duże koło bez tego zakreskowanego. tam gdzie jest r to jest 3 obwód tego małego koła ma tyle ile długość łuku między punktami a i b. małe r to promień podstawy (w ogóle to małe kółko to podstawa jest emotka ) musisz obliczyć pole tego nie zakreskowanego wycinka, potem obliczyć długość łuku. wiedząc, ze długość łuku od a do b jest równa tyle co obwód małego koła obliczasz pole koła (możesz najpierw promień obliczyć − będzie łatwiej). potem sumujesz wszystkie pola tych niezakreskowanych figur i już masz pole powierzchni bocznej emotka taka mała informacja, która może ci sie przydać − ten wycinek koła ma 120o, a 120360 = 1/3 więc pole tego wycinka to 1/3 pola całego dużego koła.
7 kwi 21:08
forum/13117.html
ui oi: powierzchnia boczna stożka jest wycinkiem koła o promieniu √3 cm, a kąt środkowy tego wycinka ma miarę 120 stopni. oblicz pole powierzchni całkowitej stożka.
6 kwi 15:34
forum/13103.html
f qq: powierzchnia boczna stożka jest wycinkiem koła o promieniu 3 cm, a kąt środkowy tego wycinka ma miarę 120 stopni. oblicz pole powierzchni całkowitej stożka.
6 kwi 13:48
forum/13033.html
tim: danzel nie liczysz pola koła tylko kuli! do Łukasza vc − 100% vm − x%
5 kwi 20:47
forum/12841.html
zadanie marta: zapisz wzór który pozwala obliczyć pole koła p, gdy dany jest jego obwód l.
2 kwi 20:04
forum/12681.html
wmboczek: boki trójkata to a,2a i 5a odpowiednio z tw pitagorasa promień koła opisanego to połowa przeciwprostokatnej r=a5/2 promień koła wpisanego r wyznaczymy np z porownania pola trojkata 2p=a*2a=r(a+2a+5a) r=2a/(3+5) r/r=4/(35+5)
1 kwi 13:07
forum/12529.html
pola ===pola===: w trapez wpisano koło. punkt styczności koła z jednym z ramion trapezu dzieli to ramię na odcinki dł 0,3m i 1,2m a) oblicz obwód koła b) jaką maksymalnie pow może mieć blat okrągłego stołu, aby obrus w kształecie tego koła opadł z każdej stropny stołu co najmnije na 20cm? c) wiedząc że dłiższa podstawa trapezu ma dł 2,1m wyraź w procentach jaką część całego materiału zużyto na wykonianie obrusa.
30 mar 21:13
forum/12529.html
basia: jeżeli w trapez dało się wpisać koło to jest to trapez równoramienny. zrób taki rysunek: abcd trapez s środek okregu m,n,p,r punkty styczności odpowiednio na ab,bc,cd i ad dorysuj odcinki as,bs,cs,ds tr.drs, tr.dps, tr.cps i tr.cns są przystajace stąd dp = cp = dr = 0,3 cd = cp+pd = 0,6 tr.ars, tr.ams, tr.bms i tr.bns są przystające stąd am = mb = ar = 1,2 ab = am+mb = 2,4 bc = ad = ar+rd = 1,2+0,3 = 1,5 obwódabcd = 2,4+0,6+2*1,5 = 3+3 = 6
 ab+cd 
poleabcd =

*h
 2 
wysokość dd1 = h
 ab−cd 2,4−0,6 1,8 
ad1 =

=

=

= 0,9
 2 2 2 
 2,4+0,6 3 9 27 
poleabcd =

*0,9 =

*

=

 2 2 10 20 
 2*poleabcd 
r =

 obwódabcd 
 
 27 
2*

 20 
 27 9 
r =

=

=

 6 60 20 
lkoła = 2πr podstaw i policz −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 9 900 90 
robrusu =

m =

cm =

cm = 45 cm
 20 20 2 
rstołu = robrusa−20 = 25 cm pstołu = π*rstołu2 podstaw i policz −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− (c) nie bardzo rozumiem; dłuższa podstawa tego trapezu ma 2,4 m (a nie 2,1m)
 81π 
oblicz pobrusa = π*(u{9}{20))2 m2 =

m2
 400 
 27 
pabcd =

m2
 20 
27 

100%
20 
81π 

p%
400 
 
81π 

*100
400 
 
p =

=
 
27 

20 
 
8100π 20 

*

=
400 27 
81π 20 

*

=
4 27 
3π*5 = 15π ≈ 45% (π≈3) lub dokładniej jeśli trzeba
30 mar 21:54
forum/12489.html
oblicz długość boku kwadratu monik: z kwadratu odcięto ćwiartkę koła o promieniu równym długości boku kwadratu. następnie w pozostałą figurę wpisano koło którego pole jest równe π(pi). oblicz długość boku kwadratu. wynik przedstaw w postaci a+bc gdzie a,b,c są liczbami naturalnymi
30 mar 18:13
forum/12457.html
tim: po rozwinięciu powstaje nam kwadrat o bokach: h oraz 2πr (obwód koła) h = 2πr = 1,44 h = 2πr =1,2 2πr = 1,2 πd = 1,2
 1,2 
d =

 π 
mamy dane: h = 1,2 d = przekrój osiowy to prostokąt o wymiarach h oraz d, jego pole do h * d
 1,2 1,44 
p = 1,2 *

=

 π π 
30 mar 15:35
forum/12282.html
pablo: no właśnie nie ma w tym sęk, mogę podać odpowedź, bo pole tego czworokąta powinno wynieść 48,9 dm2, a pole koła wynosi w tym przypadku 28,27 dm2. no i właśnie nie wiem zabardzo jak by tu rozwiązać żeby otrzymać takie wyniki, te wszystkie obliczenia ile procent itd. to zrobię spokojnie byle by dojść jakoś do tego pola czworokąta i było by wspaniale emotka
29 mar 16:52
forum/12132.html
!! martina: pole koła wielkiego kuli wynosi 144π.oblicz objętość tej kuli.
26 mar 19:26
forum/12060.html
bogdan:
1. rozwiąż układ równań:
2a + 2b = 30
2a = 4b

2. pole soczewki =
= pole ćwiartki koła o promieniu + pole ćwiartki koła o promieniu − pole kwadratu.

3. odcinek prostopadły do ab z punktu k wyznacza na boku ab punkt d, |kd| = 3.
odcinek prostopadły do ac z punktu k wyznacza na boku ac punkt e, |ke| = x.

czy trójkąty adk i aek są przystające?26 mar 10:16
forum/12002.html
kula dude: heeejjjj 1) koło wielkie kuli ma pole powierzchni równe 12π. jaką objętość ma ta kula?
25 mar 19:17
forum/12002.html
kom4r: pole koła = πr2
25 mar 19:20
forum/11891.html
kto mi wytłumaczy?? justi: prosze wytŁumaczcie mi...! nie rozumiem o co chodzi w tym zadaniu:( powierzchnią boczną stożka jest wycinek koła o kącie α i promieniu 12 cm. oblicz pole podstawy tego stożka jeśli kat α = 60 stopni
24 mar 20:11
forum/11891.html
kaz: obw. podst.stożka=60/360*2πr=1/3πr→r=1/3π pole podst.=pole koła=πr2=π(1/3π)23/6
24 mar 20:32
forum/11890.html
kto to rozumie?? prosze wytłumaczcie mi:| justi: powierzchnią boczną stożka jest wycinek koła o kącie α i promieniu 12 cm. oblicz pole podstawy tego stożka jeśli kat α = 60 stopni
24 mar 20:10
forum/11882.html
pomocy:( zadanie ze stożkiem justi: powierzchnią boczną stożka jest wycinek koła o kącie α i promieniu 12 cm. oblicz pole podstawy tego stożka jeśli kat α = 60 stopni
24 mar 19:39
forum/11707.html
. jakkie: oblicz pole trojkata rownobocznego opisanego na kole o promieniu 2 3
23 mar 16:14
forum/11571.html
basia: narysuj przekrój kuli płaszczyzną przechodzącą przez jej środek s (czyli koło o promieniu r) i prostą oddaloną od środka koła o 13r prosta przecina okrąg w punktach a i b trójkąt asb jest równoramienny bo sa = sb = r wysokość sd tego trójkąta jest równa h=13r podstawa tego trójkąta to średnica przekroju da = db = r zastosuj tw.pitagorasa w trójkącie ads wyliczysz r a potem pole koła o promieniu r
24 mar 23:43
forum/11305.html
gosiaa: pole trójkąta ack jest 3 razy większe niż pole trójkąta cdk.promień koła opisanego na trójkącie ack jest dwa razy większy niż promień koła opisanego na trójkącie cdk. trapez równoramienny abdc. kąt abd=51 stponi. szukane kąt alfa cab.
19 mar 12:47
forum/11237.html
oblicz pole rombu karol: na kole o obwodzie 8π cm opisano romb o kącie ostrym 60. oblicz pole tego rombu. proszę o pomoc.
18 mar 17:39
forum/11237.html
bogdan: jeszcze raz, bo u grabka jest błąd: a - bok rombu d - średnica koła i jednocześnie wysokość rombu. obwód koła πd = 8π => d = 8. jeśli kąt ostry rombu α = 60o, to krótsza przekątna rombu dzieli go na 2 trójkąty równoboczne o boku a, d jest wówczas wysokością takiego trójkąta równobocznego. d = a3/a => a3/2 = 8 => a = 16 / 3 nie ma potrzeby usuwać niewymierność z tego ułamka. pole rombu p = a2*sinα => p = (16 / 3)2 * 3 / 2
18 mar 20:26
forum/11187.html
prosze o pomoc!!! gosiaa: błagam o pomoc !pisze jeszcze raz zadanie i opis rysunku... dane w zadaniu: 1.pole trójkąta ack jest 3 razy większe niż pole trójkąta cdk (promień koła oa=2r oc=2r i ok=2r) 2.promień koła opisanego na trójkącie ack jest dwa razy większy niż promień koła opisanego na trójkącie cdk(promień koła o1c=r, o1d=r,o1k=r) 3.trapez równoramienny abdc ,kat abd=51stopni. obliczyć kąt alfa cab
18 mar 06:34
forum/11178.html
pomocy!!!!! gosiaa: błagam pomóżcie mi bardzo pilne dane w zadaniu: 1.pole trójkąta ack jest 3 razy większe niż pole trójkąta cdk 2.promień pola opisanego na trójkącie ack jest dwa razy większy niż promień koła opisanego na trójkącie cdk 3.trapez równoramienny abdc, kat abd=51stopni.......k styczna trzech kół obliczyc kąt alfa cab
17 mar 22:33
forum/11167.html
pomocy proszę gosiaa: błagam o pomoc dane w zadaniu: 1.pole trójkąta ack jest 3 razy większe niż pole trójkąta cdk 2.promień pola opisanego na trójkącie ack jest dwa razy większy niż promień koła opisanego na trójkącie cdk 3.trapez równoramienny abdc........k styczna trzech kół obliczyc kąt alfa cab
17 mar 21:26
forum/11144.html
mateusz: d=10cm obliczam wysokość z sinusa kąta 30: sin30=x/10 1/2=x/10 10=2x x=5- wysokość obliczam z twierdzenia pitagorasa: a2+b2=c2 po przekształceniu wzoru: b2=c2-a2 czyli: b2=102-52 b2=100-75 b2=75 b2=53 obliczam objętość biorąc pole koła- πr2 i wysokość-h: v=πr2*h v=π(2,53)2*5 v=π6,25*3*5 v=93,75π [cm3] obliczam pole powierzchni bocznej: biore wysokość z prostokata=5 i obwód koła- 2πr: ppb=5*2πr ppb=10πr*2,53 2,53- połowa średnicy=53 ppb=253 [cm2]
17 mar 20:41
forum/11096.html
szukane :obliczyc kat alfa cab gosiaa: proszę o pomoc . dane w zadaniu: 1.pole trójkąta ack jest 3 razy większe niż pole trójkąta cdk 2.promieńpola opisanego na trójkącie ack jest dwa razy większy niż promień koła opisanego na trójkącie cdk 3.trapez równoramienny. obliczyc kąt alfa cab
17 mar 17:56
forum/11096.html
gosiaa: proszę o pomoc. dane w zadaniu: 1.pole trójkąta ack jest 3 razy większe niż pole trójkąta cdk 2.promień pola opisanego na trójkącie ack jest dwa razy większy niż promień koła opisanego na trójkącie cdk 3.trapez równoramienny. obliczyc kąt alfa cab
17 mar 19:04
forum/11091.html
matemtyka tomcio44: wafelki do lodów mają kształt stożka , którego powierzchnia boczna po rozwinięciu na płaszczyznę jest wycinkiem koła o kącie środkowym 120 stopnie i promieniu 18cm. obilcz pole powierzchni i objętość stożka
17 mar 17:14
forum/11091.html
eta: pomagamemotikonka tomcio? napisz mi jaką częścią powierzchni koła o promieniu 18 cm ikącie śr. 120o jest pole tego wycinka? czekam!
17 mar 17:26
forum/11080.html
eta: masz policzyć pole przekroju osiowego stożka narysuj ten stożek!, narysuj ten przekrój i zobaczysz,ze przekrojem jest trójkąt o którym pisałam: podstawa trójkąta = 2r = 8 cm rozumiesz już? ( nie chodzi o połowę kołaemotikonka z tego wnioskujesz,że właśnie podstawa Δ-ta = średnicy tego kołaemotikonka wiesz już , o co chodzi ?
17 mar 15:29
forum/11055.html
asdk: narysuj sobie ten sześciokąt foremny w kole, jest to 6 trójkątów równobocznych, najdłuższa przekątna jest zarazem średnicą koła, czyli promień to podstawa trójkąta równobocznego, oblicz pole jednego trójkąta pomnóż przez 6, odejmij od pola koła. powiedz co ci wyjdzie
16 mar 20:53
forum/11055.html
asdk: zgadza się. licz pole tego sześciokątu i odejmij od pola koła
16 mar 21:05
forum/11055.html
asdk: nie mozna odejmować od pierwiastków zwykłych liczb. teraz zamień π≈3.14 policz pole trojkątów i koła
16 mar 21:10
forum/11055.html
malinkaa^^: hmm pole trójkątów to będzie 54 pierwiastki z 3 a pole koła 2π36
16 mar 21:14
forum/11055.html
malinkaa^^: czyli pole koła to 72
16 mar 21:16
forum/11055.html
malinkaa^^: czyli pole koła to 72
16 mar 21:16
forum/11048.html
??? badoch: dany jest trójkąt równoboczny o boku a. narysowano koło o średnicy, która jest wysokością trójkąta. oblicz pole figury będącej częścią wspólną koła i trójkąta. pomocyemotikonka
16 mar 20:08
forum/11048.html
bogdan: a - długość boku trójkata równobocznego h = (1/2)a3 - długość wysokości tego trójkąta r = h/2 = (1/4)a3 - długość promienia koła część wspólna koła o promieniu r i trójkąta równobocznego o boku a składa się z wycinka tego koła o kącie środkowym równym 120o i dwóch przystających równoramiennych trójkątów o ramionach równych r i kącie między ramionami równym 120o. pole wycinka koła pw= (120/360)*π*r2 = (1/3)*π*[(1/4)a3]2 = (1/16)πa2 pole trójkąta równoramiennego pΔ= (1/2)*r2*sin120o = (1/2)*[(1/4)a3]2*(3/2) = = (3/64)*a2*3 pole części wspólnej p = pw + 2pΔ = (1/16)πa2 + 2*(3/64)*a2*3 = = (2/16)πa2 + (3/32)a23 = (1/32)a2(2π + 33)
17 mar 00:03
forum/10731.html
jakie pole ma koło,którego obwód ma 1m kwadratowy? kasienka: jakie pole ma koło, którego obwód wynosi 1m kwadratowy?wynik podaj z dokładnością do 1 cm kwadratowego.
13 mar 17:13
forum/10731.html
tim: ogólnie to od kiedy obwód w m2? trzeba skorzystać z wzorów na pole i obwód koła: πr2 = pole 2πr = obwód
13 mar 17:17
forum/10711.html
stożek paweł: powierzchnią boczną stożka jest wycinek koła o kącie alfa = 60 i promieniu 12. oblicz pole podstawy stożka.
12 mar 22:21
forum/10549.html
tim: a) 0,9x * 20 = 14,58 0,9x = 14,58/20 0,9x = 0,729 0,93 = 0,729 trzy kółka b) policz pola każdego z kół i dodaj
11 mar 17:27
forum/10464.html
wyznacz stosunek pola rombu do pola koła wpisanego w ten romb. natalek: obwód rombu jest o 21 większy od jego boku, a kąt rozwarty ma miarę 135 stopni. wyznacz stosunek pola rombu do pola koła wpisanego w ten romb. tyle udalo mi sie zrobic: {4a=obw {a+21=4a a=7 p. rombu=a2*sin 45=49*2/2=24,52 p=a*h a*h=24,52 7h=24,52 h=24,52/7 prosze o pomoc w dokonczeniu zadaniaemotikonka!
10 mar 16:34
forum/10446.html
uśka: odp.b pole kwadratu- p=1x1=1 pole koła- pixr2=pix1/4=pi/4 pole trójkata- p=a2{3}/4 obliczamy wysokość tego trójkąta- r=2/3h - z własności okręgu opisanego na trójkacie 1/2=2/3h h=3/4 h=a{3}/2 - wzór na wys.tr.równobocznego 3/4=a{3}/2 a={3}/2 podstawiamy do wzoru na pole trójkąta i otrzymujemy p=3{3}/16 dodajemy wszystkie pola i gotowe
10 mar 17:51
forum/10443.html
bryły obrotowe natalia : powierzchnią boczną stozka jest wycinek koła o kącie α i promieniu 12cm. jak obliczyć pole podstawy tego stożka, jeśli : a) α= 60 stopni b) α= 240 stopni
10 mar 14:18
forum/10428.html
pomocy pliska madzia : pomocy 1 zad powierzchnia boczna stożka jest wycinkiem koła o kącie α i promieniu l = 9cm . wyznacz kąt α, wiedząc ,ze podstawa tego stożka jest koło o polu równym 36π cm 2 2 zad wyznacz kąt rozwarcia stożka , którego tworząca ma długość 10 cm a pole podstawy jest równe 25 π cm2
9 mar 22:46
forum/10428.html
mm: podstawą stożka jest koło wzór na pole koła to πr2 skoro w zadaniu pole to jest równe 36π to r=6 cm, czyli promień podstawy stożka wynosi 6cm
9 mar 23:01
forum/10428.html
mm: teraz liczymy obwód tego koła(czyli długość okręgu), aby się dowiedzieć jaka jest długość łuku wycinka koła, które jest po rozwinięciu polem bocznym stożka
9 mar 23:03
forum/10418.html
3 zadanka a tyle kłopotu :p pomocy michał : 1 zad powierzchnia boczna stożka jest wycinkiem koła o kącie α i promieniu l = 9cm . wyznacz kąt α, wiedząc ,ze podstawa tego stożka jest koło o polu równym 36π cm 2 2 zad wyznacz kąt rozwarcia stożka , którego tworząca ma długość 10 cm a pole podstawy jest równe 25 π cm2 zad 3 oblicz pole powierzchni całkowitej stożka o kacie rozwartym 60stopni i wysokości równej 4√3
9 mar 22:10
forum/10411.html
stosunek pola rombu do pola koła wpisanego w ten romb. natalek: 1. obwód rombu jest o 21 większy od jego boku, a kąt rozwarty ma miarę 135 stopni. wyznacz stosunek pola rombu do pola koła wpisanego w ten romb.
9 mar 21:38
forum/10290.html
eta: policz pole koła pk =πr2 r= 5cm pk= 3,14 *25 = 78,5 cm2 = 0,00785 m2 3 * 9m2 = 27m2 ( tyle m2 można pomalować trzema litrami farby 27 : 0,00785 = ..ilość kół..... policz to i już będziesz wiedzieć ile tych kól
8 mar 21:02
forum/10231.html
mariusz: to zadanie jest proste lecz bardzo monotonne i długie mogę ci dać pare wskazowek aby znaleść punkt d należy znaleść równanie prostej przechodząccej przez punkt ab i drugiej przechodzącej przez punkt bc należy je wyliczyc ze wzoru (y-ya)/(x-xa)=(yb-ya)/(xb-xa) mając dane te proste należy znaleść równania prostych prostopadłych od nich ( iloczyn współczynników a wynosi -1) potem podstawiamy te dwie proste pod siebie i odejmujemy, w ten sposób liczymy punkt d ( mi wyszedł 6 , 8) środek symetrii liczymy tak samo tylko szukamy równań prostych przechodzącyhc przez punkty bd i ac potem tez podstawiamy i mamy środek promień koła opisanego jest równy połowie przekątnej kwadratu więc najlepiej znaleść z odległość ( długość boku kwadratu ) a następnie napisać że r= a2/2 na dwa bo połowa pole to już policzymy z boku a życzę powodzenia , w razie problemu napisz
8 mar 13:35
forum/10143.html
geometria, help mateusz: znajdź kąt ostry rombu w który wpisano koło wiedząc, że stosunek pola rombu do pola koła wynosi 8:π
6 mar 23:49
forum/9970.html
geometria basia: 1.czy każda figura mająca środek symetrii ma dwie osie symetrii? 2. z kartonowego koła o średnicy 60 cm wycięto trapez wpisany w to koło. ramię trapezu jest prostopadłe do jego przekątnej i ma 30 cm dł. oblicz pole wyciętego trapezu.(jeśli można to proszę również o wytłumaczenie tego na rysunku).
4 mar 18:28
forum/9854.html
pomożcie z tym testem z matmy nie moge go poprawić :( damian: zad. koło wielkiej kuli ma pole 49 pi cm2. oblicz pole powierzchni tej kuli? zad. pole powierzchni bocznej walca wynosi 100 pi.promień podstawy walca jest równy 5. jaką długość ma wysokosć walca ? zad. jaką objętość ma napompowana piłka o średnicy 18 cm ? zad. wysokość walca wynosi 8cm a objetosc 1/2 pi cm3.oblicz ile wynosi średnica walca. zad. z walca o promieniu podstawy 10 cm i wysokości 12 cm wycięto stożek o tej samej wysokosci i tym samym promieniu.ile wynoi objetosc pozostalej czesci bryly? zad. kąt miedzy tworzaca a wysokoscia stozka jest rowny 45 stopni.oblicz pole powierzchni calkowitej stozka jezeli tworząca ma dlugosc 8 \sqrt{} 2 cm zad. trójkąt rownoboczny o boku 6 cm obraca sie dookola jednego z bokow. oblicz objetosc powstalej bryly. proszę o pomoc
3 mar 18:03
forum/9854.html
tim: 1. korzystamy z pola koła πr2 i obliczamy r. podstawiamy do wzorów na kulę. pc kuli = 4πr2 v kuli = 4/3 πr3 2. korzystamy z wzorów na: pc walca = 2πr (r+h) i pod pc podstawiamy 100π, a pod r = 5. obliczamy. 3. średnica = 2 promienie promień (r) = 1/2 średnicy podstawiamy do wzoru: patrz 1. 4. v walca = πr2h 5., 6., 7. to już nie moja działka. wiem, że potrafisz emotikonka.
3 mar 21:14
forum/9747.html
każda wskazówka jest cenna matma mnie czasem załamuje: prosze o pomocemotikonka przy biwaku uczniowie gotują kompot w naczyniu mającym kształt półsfery o obwodzie koła wielkiego 24 pi cm. czy napoju wystarczy dla 14 osób ? jesli kazdy uczen wypije 250 ml? złota kulę o objętosci 288 pi cm3 przetopiono na kulki o średnicy 4 cm. ile kule otrzymano? czy pole pwierzchni dużej kulki jest równe sumie pól powierzchni małych kulek? właściciel domku jednorodzinnego musi zbudować zbiornik o pojemności 10hl do zbierania deszczówki. czy korzystniejsze jest zaproejktowanie zbiornika w ksztalcie kuli czy tez szescianu aby zaoszczedzic material na jego wykonanieemotikonka z góry dizękujeemotikonka
2 mar 18:08
forum/9442.html
basia: r, h, l - wymiary stożka pb = πrl = πr2/2 (pole pólkola o promieniu r=10) πrl = π*102/2 /:π rl = 50 ---------------- l = r = 10 r*10 = 50 r =5 h2 + r2 = l2 h2 + 25 = 100 h = 75 = 53 ------------------------------ łatwo zauważyć, że przekrój osiowy stożka jest tr.równo bocznym o boku a=10 promień kuli wpisanej w ten stożek jest taki sam jak promień koła wpisanego w tr.równoboczny rk = h/3 h = a3/2 = 103/2 = 53 rk = 53/3 --------------------------
27 lut 22:05
forum/9413.html
pomocy !! łukasz: stosunek pola rombu do pola koła wpisengo w ten rab wynosi 8:π. oblicz miare kata ostrego tego rąbu.
26 lut 17:14
forum/9405.html
zbyszek vel atrurditu: pole powierzchni koła= π*r2=144π cm2 pole powierzchni bocznej= 3/4*144=108π cm2 pole boczne=π*r*l=12π*l=108 to l=108/12=9 gdzie l to długość tworzącej (zerknij na obrazek w zakładce stereometria-ostrsłupy) obliczam wysokość stożka z pitagorasa: h2+r2=l2 gdzie h to wysokość stożka h2=63 h=63=9*7=37 v=1/3*π*r2*h=1447π cm3
26 lut 16:11
forum/9405.html
eta: wszystko jest podane! wiec tak: πr2 --- pole koła o prom r=12 cm πrl ---- pole boczne stożka gdzie l = 12 cm r --- prom. podst. st. czyli 12πr = (3/4) * 144π to r = 9 cm --- promień podst . st. z tw. pitagorasa wyliczymy h--- stożka h2 = l2 - r2 to h2 = 144 - 81 to h2 = 63 to h= 37 cm więc v = (1/3) * πr2 *h v = ( 1/3)* π* 81 * 37 v = 817 π cm3
26 lut 16:19
forum/9374.html
oblicz pole wycinka koła :))))))))))))))))))))))): oblicz pole wycinka koła, wiedząc, że koło, z którego pochodzi ten wycinek, ma promień długości 6, a promien okręgo wpisanego w ten wycinek jest równy 2 proszę o przystępne rozwiązanie!
26 lut 01:10
forum/9374.html
basia: narysuj okrąg o srodku o i promieniu r=6 narysuj promienie ao i bo aob - twój wycinek narysuj okrąg wpisany w wycinek jego środek s musi leżeć na dwusiecznej kata aob narysuj dwusieczną kata aob np. od s ∈ od os + sd = od os + 2 = 6 os = 4 narysyj promienie małego okregu do punktów styczności z ramionami kata aob niech to będą se i sf tr. seo jest prostokątny se = 2 os = 4 sin(<eos) = se/os = 2/4 = 1/2 <eos = π/6 <aob = 2*<eos = π/3 czyli 600 czyli pole wycinka to 1/6 pola dużego koła bo (π/3) / 2π = pw / pk 1/6 = pw / pk pw = pk/6 = πr2/6 = π*36/6 = 6π
26 lut 01:25
forum/9351.html
basia: mamy tu do czynienia z walcem o wymiarach: d = 11 czyli r = 5,5 = 5+ (1/2) = 11/2 h = 3,7 (po przeliczeniu na centymetry) vwalca = πr2*h = π*(11/2)2*(37/10) = (π*121*37) / 40 vserka = vwalca/6 = (π*121*37) / 240 musisz to sobie wyliczyć folia na serek składa się z dwóch wycinków kołowych (góra i dół); każdy wycinek to 1/6 pola koła o promieniu r=11/2; 1/6 powierzchni bocznej walca i dwóch prostokatów (boki) o wymiarach a=r=11/2 i b=h=37/10 pkoła = πr2 = 121π/4 pp.bocznej.walca = 2πrh = 2π*(11/2)*(37/10) = (π*11*37)/10 pfolii = 2*121π/24 + (π*11*37)/60 + 2*(11/2)*(37/10) = 121π/12 + (11*37*π)/60 + (11*37*π)/10 rachunki musisz juz sama wykonać
25 lut 22:40
forum/9308.html
geometria paula: hej mam takie zadanie z geometri prosze o pomocemotikonkaw kole z jednego punkt okregu poprowadzono dwie cienciwy o długosci 6 cm kazda. wiedzac ze utworzyły one kat 60 stopni oblicz pole czesci koła zawartej pomiedzy tymi cieciwami emotikonka
25 lut 18:56
forum/9308.html
basia: narysuj koło i wybierz dowolny punkt c na okręgu ac i bc to twoje cięciwy ac = bc = 6 kąt acb = 600 tr. acb jest równoramienny ( bo ac = bc ) i ma kat przy wierzchołku = 600 czyli pozostałe katy mają: (180 - 60)/2 = 60 czyli tr.abc jest równoboczny i jego bok a = 6 okrąg jest opisany na tr.abc czyli r = (2/3)*h = (2/3)*(a3/2) = a3/3 = 63/3 = 23 pkoła = πr2 = π*4*3 = 12π ptr.abc = a23/4 = 363/4 = 93 pkoła - ptr.abc = 3*podcinka kołowego 3*podcinka kołowego = 12π - 93 podcinka kołowego = 4π - 33 szukane pole p = ptr.abc + podcinka kołowego = 93 + 4π - 33 = 63 + 4π
25 lut 19:12
forum/9136.html
bryły koszka: rozwinięcie powierzchni bocznej stożka to ok 3/4 koła o promienu 4cm. ile wynosi pole powierzchni całkowitej tego stożka? pole sfery jest równe 100cm2. ile wynosi pole największego przekroju tej kuli. ile wynosi objętość walca, którego wysokość i promień podstawy mają po 10cm? walec i stożek mają takie same wysokości i objętości .stosunek promienia podstawy walca do promienia podstawy stożka ile wynosi? oraz 2 zadania na rysunku emotikonka http://foty.ifd.pl/sb.asp?w=520&p=7/images2009/20090223165652.jpg
23 lut 19:22
forum/9136.html
spike: rozwinięcie powierzchni bocznej stożka to ok 3/4 koła o promienu 4cm. ile wynosi pole powierzchni całkowitej tego stożka? r fragmentu okręgu powstałego po rozwinięciu to tworząca stożka. l=rfragmentu okręgu=4cm fragment okręgu to 3/4 okręgu, więc obwcałego okregu=2π*4=8πcm, a obw fragmentu to 6πcm 6πcm=obw podstawy stożka=2π*r, więc r podstawy stożka to 3cm pole całkowite stożka to- s=π*3cm(3cm+4cm)=21πcm2 podaj odpowiedź z książki jak możesz
23 lut 20:03
forum/8646.html
bogdan: oblicz promień podstawy stożka r korzystając z wzoru na pole koła: 25 = πr2. narysuj przekrój osiowy stożka, zobaczysz w nim trójkąt prostokatny o przyprostokątnej r i przeciwprostokątnej l = 10. stosując odpowiednią funkcję trygonometryczną wyznaczysz w tym trójkącie miarę kąta rozwarcia stożka.
15 lut 21:59
forum/8540.html
eta: trzeba policzyć pola obydwu podstaw , które sa kołami, i dodać pole pow, bocznej. jeżeli suma tych pól będzie mniejsza od pola powierzchni tej kartki. to dasz odp; że sie zmiesci, a jeżeli bedzie większa od pola kartki .... to się ta siatka nie zmieści> pole kartki policzysz sama bo to pole prostokata 20 cm x 14 cm pole boczne walca znasz wynosi 108 cm2 więc trzeba obliczyć promień koła: podobnie jak w zad. poprzednim, 3a --- dłuższy bok a -- krótszy czyli 3a*a= 108 to 3a2 = 108 to a2 = 36 to a= 6cm teraz wiemy że rozwinięcie powierzchni bocznej jest prostokatem o wymiarach 6 cm x 18 cm to obwód tego koła 2πr = 18cm to r= 18/ 2π czyli r= 9/π to 2* πr2 ( bo dwie podstawy = 2* π * 81/π2 = 162 / π ≈ 162 / 3,14 ≈51,6 cm2 dodajac teraz pola mamy 108 + 51,6 = 159, 6 cm2 policz pole pow. kartki i juz dasz odp, obwód koła
13 lut 22:33
forum/8488.html
eta: gdyby pole trójkata było równe iloczynowi jego boków ? to pole byłoby w jednostkach np; cm3 ( to nieprawda!) więc coś nie kompletnie podałeś zadanie. jaki ten trójkąt ? ...... napisz porzadnie treść zad. to pogadamy emotikonka ponad to zobacz niżej ,co napisałam: pole koła= π/16 (a nie okręgu , bo okrąg nie ma pola emotikonka)
12 lut 20:04
forum/8437.html
ojciec mateusz: promień koła to tworząca stożka (pitagoras się kłania). pole wycinka koła jest równe polu powierzchni bocznej stożka. teraz weź się do roboty.
11 lut 22:34
forum/8389.html
bardzo proszę o pomoc biedronka: zadanie 6 obwód równoległoboku jest równy 28 cm, a wysokość h opuszczona ma dłuższy bok ma 3 cm i jest połową długości boku krótszego. oblicz pole tego równoległoboku zada 7 oblicz długość obwodu prostokąta, w którym stosunek boków jest równy 6:5, a pole tego prostokąta jest równe 270 cm kwadratowych zadanie 8 oblicz stosunek pól koła opisanego na kwadracie o polu 1,21 m kwadratowych do pola koła wpisanego w ten kwadrat.
11 lut 14:16
forum/8351.html
bogdan: α - kąt ostry w trójkącie prostokątnym a - przyprostokątna przeciwległa do α, b - przyprostokątna przyległa do α, c - przeciwprostokątna, r - promień okręgu opisanego c = 2r, a = 2rsinα, b = 2rcosα, pΔ=ab/2 = r2 * 2sinα * cosα = r2sin(2α) maksymalna wartość sin(2α) jest równa 1, wtedy 2α = 90o i α = 45o. dla α = 45o pole trójkąta pΔ = r2 pole koła po = πr2 (pΔ / po) * 100% = (r2 / πr2) * 100% = (100/π)% ≈ 31,031% ≈ 31% trochę to smutne, że do takich rachunków potrzebna jest pomoc.
11 lut 01:58
forum/8230.html
pauli: r2= 122-62 r2=144-36 r2=108 r=108 pole podstawy- koła po=πr2 po=π (108)2 po=108π
9 lut 18:58
forum/8099.html
help!!!!! inguś: pomóżcie nie radze sobie z tym zadaniem.emotikonka pole kwadratu jest równe 8 cm2. oblicz promień koła opisanego na kwadracie i wpisanego na kwadracie.
8 lut 13:43
forum/8095.html
rotunku!!!! kaśka: proszę o pomoc mam problem z tym zadaniem nie wiem jak je zrobić.... w koło o polu 6,25π cm2 wpisz czworokąt foremny. oblicz pole tego czworokąta.
8 lut 12:23
forum/8095.html
bogdan: czworokąt foremny to przecież kwadrat. przekątna d tego wpisanego kwadratu jest średnicą d koła, czyli d = d. pole koła po = π*r2 6,25*π = r2*π 6,25 = r2 i r > 0 czyli r = 6,25 = 2,5, długość średnicy d = 2r = 2*2,5 = 5, więc d = 5. pole kwadratu p = d2 / 2 = 25 / 2 [cm2} emotikonka
8 lut 13:21
forum/8093.html
oblicz pole tego czworokąta arkis: w koło o polu 6,25π cm2 wpisz czworokąt foremny. oblicz pole tego czworokąta.
8 lut 10:56
forum/8057.html
jak to ma być kuba: oblicz długość promienia koła z którego wycięto wycinek kołowy o polu 3pi i kącie środkowym 30
7 lut 12:24
forum/8057.html
spike: proste. całe koło ma 360*, wycieto wycinek mający 30*, więc 360*:30*=12- czyli jest 12 takich "części" w całym kole 1 wycinek ma pole 3π, więc całe koło ma 12 razy więcej pkoła=36π wzór na pkoła=πr2 36π=πr2 /:π 36=r2 r=6cm
7 lut 13:00
forum/7910.html
bogdan: pole powierzchni wycinka koła p = (1/6) * π * 122 pole powierzchni bocznej stożka p = π * r * 12 r - promień podstawy stożka (1/6) * π * 122 = π * r * 12 / : 12π r = 2 pole podstawy stożka = π * 22 = 4π [cm2]
5 lut 00:02
forum/7425.html
pomóżcie ona: proszę pomóżcie pilne emotikonka wysepka na skrzyżowaniu ma kształt koła o średnicy 18 metrów. pole powierzchni wysepki z dokładnością do 1m2 wynosi ?
28 sty 16:38
forum/7392.html
puma: od pola koła wiekszego odejmij pole koła mniejszego i przyrównaj do 16π i wyjdzie ci a= 8 tak ?
27 sty 17:37
forum/7220.html
bogdan: odnośnie a. trzeba rozpatrzyć 4 przypadki: 1. x ≥ 0 i y ≥ 0 i y ≤ -3x + 1, 2. x < 0 i y ≥ 0 i y ≤ 3x + 1, 3. x < 0 i y < 0 i y ≥ -3x - 1, 4. x ≥ 0 i y < 0 i y ≥ 3x - 1, dla każdego przypadku zaznaczyć na układzie współrzędnych zbiór punktów będących rozwiązaniem podanych 4 nierówności, otrzymamy figurę a, będzie to romb. odnośnie b. figura b jest kołem o środku s = (0, 1) i promieniu r = 1 w wyniku nałożenia się rombu i koła otrzymamy wycinek koła, pole tego wycinka jest rozwiązaniem zadania.
23 sty 22:03
forum/7100.html
olcia: koła o kwadrat maja równe pola. ktora figura ma wiekszy obwód i o ile..emotikonka pomocyy .emotikonka!
20 sty 16:28
forum/7028.html
mikeala: długości boków trójkąta prostokątnegi tworzą ciąg arytmertyczny o różnicy 5. oblicz pole tego trójkąta i pole koła opisanego na tym trójkącie.
18 sty 20:28
forum/6988.html
mikeala: długości boków trójkąta prostokątnegi tworzą ciąg arytmertyczny o różnicy 5. oblicz pole tego trójkąta i pole koła opisanego na tym trójkącie.
18 sty 16:21
forum/6920.html
emila2407: bok kwadratu ma dł 8 oblicz pole koła pisanego i opisanego ten kwadrat mam skorzystać z przekątnej d=8{2} czyli r=1/2d-w opisanym? a wpisany z tw pitagorasa 1/2a2+r2(to szukane)=r2(8{2}/2
17 sty 17:50
forum/6842.html
tau: 4πr2 -- powierzcnia do pomalowania całej kuli 2πr2 + πr2 ---- powierzchnia do pomalowania półkuli bo dorzucamy do pomalowania pole koła o pr. r które otrzymujemy z przekroju tej kuli czyli połowa półkuli i jeszcze pole koła! zatem do pomalowania jest 2πr2 +πr2= 3πr2 4πr2 ----- 1o litr 3πr2 ----- x litr ------------------------ 10* 3*πr2 x = ------------- = 30/4 litra = 7,5 litra 4*πr2 odp; 7,5 litra
15 sty 19:48
forum/6628.html
jaro: pomocy! zad. 1 w wycinek koła o promieniu 3 dm wpisano okrąg o promieniu 1 dm. oblicz pole wycinka koła. wynik podaj z dokładnością do 10 cm2 (π≈3,14). zad.2 punkty a(0,3) i b(4,5) są wierzchołkami trójkąta równoramiennego abc, w którym |ab| = |bc|. wysokość bd trójkąta zawiera się w prostej o równaniu 3x - y - 7 = 0. oblicz: a) współrzędne wierzchołka c, b) pole trójkąta abc
12 sty 15:19
forum/6622.html
jaro: w wycinek koła o promieniu 3 dm wpisano okrąg o promieniu 1 dm. oblicz pole wycinka koła. wynik podaj z dokładnością do 10 cm2 (π≈3,14).
12 sty 14:58
forum/6416.html
ewcia: promień koła opisanego na sześciokącie foremnym jest równy 10. oblicz pole tego sześciokątaemotikonka?
8 sty 20:40
forum/6290.html
##: 1.nierozciagnięta gumka do włosów ma długość 9cm. ile razy dłuzsza stanie sie ta gumka, gry nałoży sie ja na butelke o srednicy 9 cm 2. koń przebiegł 5 okrążeń po padoku na loży o długości 4m. jaka drogę pokonał teń koń? ile okrążen powinien przebiec kon, aby dystans jaki pokona, był wiekszy niz 10 kmemotikonka 3.oblicz jaki promien ma koło o polu a)16πcm2 b)10cm2 c)400m2
7 sty 17:22
forum/6290.html
jarek: 3. pole koła=π r(kwadrat) a) 16π=π r2 ⇒ r2=16 ⇒ r=4 b) 10=π r2 ⇒ r2=10/π ⇒ r=√10/π c) 400=π r2 ⇒ r2=400/π = r=20√π
7 sty 18:05
forum/6227.html
jarek: wymiary walca: podstawą jest koło o obwodzie π, czyli: ok=2 π r π=2 π r / 2 π r=1/2 czyli średnica wynosi 1, a wysokość wynosi π pole powierzchni to 2*pole koła+pole powierzchni bocznej, czyli pc=2*π rkwadrat + π kwadrat= 2*3.14*1 kwadrat + 3.14kwadrat=6,28+9,8596≈16,14 objętość to pole podstawy * wysokość(π), czyli: v=2 π r kwadrat * h= 2*3,14*1*3.14=9,42
6 sty 20:52
forum/6121.html
paweł: mam zadanie, którego nie wiem jak roziązać: na kole opisano trójkąt prostokątny. stosunek pola trójkąta do pola koła jest równy: (3+23)/π . wyznacz miary kątów w tym trójkącie. jak ktos ma pomysl jak go rozwiązać bedzie mi milo jak sie ta wiedz podzieliemotikonka
5 sty 20:18
forum/6007.html
klausi!: prosze prosze prosze was o pomoc! (to dla mnie naprawde ważne) 1)pole powierzchni całkowitej prawidłowego ostrosłupa trójkątnego rowna się 1443, apole powierzchni bocznej 963. oblicz v tego ostrosłupa. 2) w ostrosłuie prawidłowym trójkątnym krawędź boczna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod katem 45stopni. gdyby wysokosc tego ostrosłupa skrocono o 2cm, krawedz boczna nowego ostrosłupa byłaby nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30stopni. oblicz różnice objętości tych ostrosłupów. 3) pole powierzchni bocznej walca jest 5 razy większe od sumy pól obu podstaw. oblicz stosunek wysokosci walca do promienia podstawy. 4) powierzchnia boczna stożka jest wycinkiem koła, którego promień ma długosc 12cm, a kat odpowiada katowi srodkowemu o mierze 270stopni. oblicz pole powierzchni całkowitej stożka! dziĘkuje za kaŻda pomoc!
4 sty 13:49
forum/6007.html
eta: 1/ pc - pb= pp to pp= 1443 - 963= 483 pp= a23/ 4 czyli a23 /4= 483 to a2 = 192 to a = 192 = 64*3 = 83 hp= a*3 /2 --- ze wzoru na wysokość trójkąta równobocz. hp= 8*3 *3 /2= 4*3= 12 (1/3)hp= (1/3)* 12=4 pole jednej ściany to 963/ 3= 323 pśc. = (1/2)*a * hb czyli możemy wyliczyć hb (1/2)*a *hb = pśc. 323= (1/2)*83 * hb hb= 323 / 43 czyli hb = 8 teraz z trójkata prostokatnego gdzie h ----- wys. ostr.-- przyprost. 1/3)*hp ---- przyprost. hb --- przeciwprost. z tw. pitagorasa mamy h2 +(1/3 *hp)2 = (hb)2 wstawiając dane otrzymamy h h2= 82 - 42 czyli h2= 48 to h= 43 teraz v = (1/3) * pp *h czyli v = (1/3)*483 * 43 = 16*4*3 = 16*12= 192 [ j3 ] zad3/ (2πr2)*5= pb pb= 2πrh 10πr2= 2πrh / : 2πr 5r = h więc stosunek h/r = 5r/r czyli h/r = 5 zad4/ 360o/ 270o= 4/3 więc obwód koła o promieniu l= 12 cm jest 2π*12= 24π a obwód podstawy stożka to 2πr gdzie r --- promień podst. stożka więc 24π 4 --------- = --- czyli 24π*3= 2πr *4 to r = 9 cm 2πr 3 więc pc= πr(r +l) pc= 9π( 9+ 12) = 9π*21= 189π odp; pc= 189π cm2 ps; sprawdź! myslę,że się nie pomyliłam w rachunkachemotikonka
4 sty 14:52
forum/6007.html
basia: 4) powierzchnia boczna stożka jest wycinkiem koła, którego promień ma długosc 12cm, a kat odpowiada katowi srodkowemu o mierze 270stopni. oblicz pole powierzchni całkowitej stożka! pk = πr2 = 144π pw / pk = 270 /360 pw / 144π = 3 /4 pw = 3*144π / 4 = 3*38π= 104π pb=pw=104π --------------------------- lk =2πr = 24π lw / lk = 270 /360 lw / 24π = 3 / 4 lw = 18π r - promień podstawy stożka 2πr = 18π r= 9 pp = πr2 = 81π ------------------------------ pc = 81π + 104π = 185π ------------------------------------------ uwaga: jak wyżej
5 sty 04:07
forum/5854.html
:): dany jest trójkąt prostokątny abc o przeciwprostokątnej ab, taki że sin |∢bac| = 0, 3 i |ac| = 7. oblicz: pole koła opisanego na tym trójkącie
2 sty 12:36
forum/5705.html
jakub: stosunek pola rombu do koła wpisanego w ten romb wynosi 8:π. oblicz miarę kąta ostrego rombu.
29 gru 09:59
forum/5576.html
andrzej: pole trójkąta wynosi 50cm2. oblicz średnice koła wpisanego jeżeli długość odcinka drugiego stanowi 120% pierwszego a długość odcinka trzeciego stanowi 200/3 % drugiego
20 gru 13:54
forum/5229.html
nalepek: 1. znajdz równanie okręgu, do którego należą trzy dane punkty: a=(-1,-2), b=(-3,4), c=(5,8) 2. punkt p=(1,-1) jest końcem jednej ze średnic okręgu o(s,r), gdzie s=(-3,2). a) napisz równanie tego okręgu - to zrobilem i wyszlo mi (x+3)2+(y-2)2=25 b) wyznacz współrzędne drugiego końca tej średnicy okręgu - to też mam r=(-7,5) c) oblicz pole i obwód kwadratu wpisanego w ten okrąg emotikonka 3. napisz równanie okręgu symetrycznego do okręgu o równaniu x2+y2-4x-10y+20=0 względem prostej o równaniu x-2y-2=0 4. na trójkącie prostokątnym abc opisano okrąg. jedną z przyprostokątnych trójkąta abc jest odcinek o końcach a=(-3,-2) i b=(1,6). Środek okręgu opisanego na tym trójkącie należy do prostej o równaniu x-2y-3=0 a) napisz równanie okręgu opisanego na trójkącie abc b) wyznacz współrzędne wierchołka c c) oblicz pole trójkąta abc 5. dane są proste o równaniach k: 2x+y=1, l: y+9=3x, m: 1/2x-y+6=0. wyznacz: a) kąt przecięcia się prostych k i l b) współrzędne wierchołków trójkąta ograniczonego prostymi k,l,m - to akurat bym zrobil ; ] c) pole utworzonego trójkąta - to też d) pole koła opisanego na tym trójkącie 6. przez punkt p=(25/3;0) poprowadzono styczne do okręgu o równaniu x2+y2=25. a) napisz równania tych stycznych b) oblicz pole trójkąta pkl, gdzie k i l są punktami styczności 7. napisz równanie okręgu stycznego do obu osi układu współrzędnych, do którego należy punkt p=(-2,1) 8. napisz równanie okręgu o promieniu długości r=50, wiedząc, że okrąg odcina na osi x cięciwę o długości 28 i przechodzi przez punkt k=(0,8) 9. przez punkt p=(7,6) poprowadzono styczną do okręgu o równaniu x2+y2=5. oblicz długość odcinka pk zawartego w stycznej, gdzie k-punkt styczności 10. w zależnośći od parametru m wyznacz liczbę punktów wspólnych okręgu o równaniu x2+y2-8x+6y=0 i prostej y-x=m 11. dany jest punkt p=(-3,-1) i prosta k o równaniu 3x-2y-6=0. a) napisz równanie prostej k', która jest obrazem prostej k w symetrii względem punktu p b) wyznacz współrzędne punktu p', który jest obrazem punktu p w symetrii względem prostej k c) oblicz odległość prostych k i k'
13 gru 19:52
forum/4643.html
gfgfgf: funkcja p : x→r dana wzorem p(x) = πx2 opisuje pole koła o promieniu x. podaj dziedzinę tej funkcji jeśli rozważamy koła o polach większych od 9π i mniejszych od 36π
3 gru 17:07
forum/4635.html
ala: funkcja p : x→r dana wzorem p(x) = πx2 opisuje pole koła o promieniu x. podaj dziedzinę tej funkcji jeśli rozważamy koła o polach większych od 9π i mniejszych od 36π pilnie potrzebuje rozwiązania.
3 gru 15:10
forum/4527.html
karloz: 1) z kwadratem masz w miarę prosto, bo przekątna będzie średnicą okręgu 2) z sześciokątem jest podobnie, tylko tutaj polem sześciokąta będzie suma pól 6 trójkątów równobocznych o boku r (promień koła) 3) natomiast co do trójkąta - szczerze w tej chwili nie mam pomysłu emotikonka może jest na to jakiś wzór... zrób pierwsze dwa, to może ci wpadnie do głowy rozwiązanie dla 3 emotikonka powodzenia emotikonka
1 gru 16:54
forum/4338.html
miskaa: w kole narysowano dwa promienie tworzac kąt 120 stopni. końce tych promnieni są jednoczesnie koncami cieciwy o długości 4 √3.oblicz pole koła
26 lis 15:39
forum/4336.html
michalllllll: hej pomocyyyyy emotikonka((((((((( w kole narysowano dwa promienie tworzac kąt 120 stopni. końce tych promnieni są jednoczesnie koncami cieciwy o długości 4 3.oblicz pole koła moze mi ktoś napisac rozwiazanie plissss
26 lis 14:59
forum/4316.html
figo: pole odcinka kołowego wynosi 18π cm kwadratowych i stanowi 3/5 pola koła.podaj miarę kąta środkowego wyznaczającego ten wycinek oraz promień koła i długość łuku tego odcinka.
25 lis 20:42
forum/4201.html
kir.ke: dobra źle zrozumiałam.. przepraszam.. a chcesz może mi pomóc.?emotikonka 1. o ile procent wzrośnie pole koła, jeżeli obwód zwiększymy o p%? 2. jeden zbiornik zawiera roztwór spirytusu i wody w stosunku 2:3, drugi w stosunku 3:7. ile kilogramów roztworu należy wziąć z każdego zbiornika, aby otrzymać 12kg roztworu, w którym stosunek do wody wynosi 3:5? proszę cię bardzo.. zależy mi na tych zadaniach.emotikonka
23 lis 19:05
forum/4201.html
kama: 1/ 2πr + 2πr*p% ----obwód po zwiekszęniu 2πr(1+p%) r =(1+p%) pk = π r2 --- pole koła pk = π( 1+p%)2 czyli zwiększy się o (1+p%)2
23 lis 19:23
forum/4159.html
miki: słabo szukasz emotikonka już nie bardzo chce mi sie powtarzać ale zrobie dobry uczynekemotikonka narysuj to okno bedzie jasniej emotikonka widac o co biega okemotikonka 2r --- szer. okna h --- wysokość ale tylko do półkola! mamy policzyć max. pola pow. jakofunkcję od r lub h czyli ponieważ obwód = 9m więc 2r +2h + π r = 9 πr bo połowa obwodu koła okemotikonka 2h = 9 -2r - πr pp = 2r*h + 1/2 *πr2 p(r) = r(9-2r-πr) + 1/2*πr2 p(r) = - ( 2+π/2)r2 +9r po uporzadkowaniu i wyłąaczenie r2 przed nawias widać ,że współczynnik a <0 czyli jest max ,bo ramiona tej paraboli do dołu wiesz toemotikonka max znajduje sie w wierzch dla rw = -b/a kumaszemotikonka czyli - 9 9 rw= --------- = ------- - 2(2+π/2) 4+π czyli 2h = 9 -2r -πr wstaw r i powinno ci wyjść po uporządkowaniu 9 h= ------- czyli h = r 4+ π ostatecznie podasz odp 18 9 wymiary okna musza być szer. 2r = -------- wys h = -------- 4+π 4+π a wysokość całego okna to juz chyba wiesz,że h +r ufffffffff emotikonka
29 lis 15:33
forum/4066.html
agusia: promien koła wpisanego w sześciokąt foremny a3 r=--------- r=3 2 pole koła p=π r2 p=3,14*3=9,41 na 1m --- 80 to na 9,41 potrzebuje 752,8 czyli 752 kępki
20 lis 17:50
forum/3875.html
mr. lover lover: a) trapez o kątach przy podstawie 30 stopni oraz 45 stopni jest opisany na okręgu o promieniu r. obliczyć stosunek pola koła do pola trapezu. b) pole powierzchni bocznej ostrosłupa prawidłowego trójkątnego jest 6 razy większe niż pole jego podstawy. obliczyć cosinus kąta nachylenia krawędzi bocznej ostrosłupa o płaszczyzny podstawy.
17 lis 01:15
forum/3843.html
kir.ke: bardzo proszę o rozwiązanie tych zadań. byłabym bardzo wdzięczna. 1. o ile procent wzrośnie pole koła, jeżeli obwód zwiększymy o p%? 2. jeden zbiornik zawiera roztwór spirytusu i wody w stosunku 2:3, drugi w stosunku 3:7. ile kilogramów roztworu należy wziąć z każdego zbiornika, aby otrzymać 12kg roztworu, w którym stosunek do wody wynosi 3:5?
16 lis 15:35
forum/3843.html
yeti: więc tak emotikonka 2πr --- obwód 2πr +2πr*p% = 2πr(1 +p%) 2πr(1+p%) ------------- = 1+ p% = k ---skala podob.emotikonkaemotikonka 2π r więc p1k ------------ = k2 → (1+p%)2 emotikonka wzrost pola tego nowego koła emotikonka p2k (chyba takemotikonkaemotikonka niech ktoś zerknie i potwierdzi lub zaprzeczy emotikonka
16 lis 20:26
forum/3808.html
moneta: dziękuję pięknie za odp, juz sprwadzam w odp czy tak powinno wyjsc... nie powinno wyjsc 162 emotikonka bo to trzeba obliczyc chyba tez mniejszy chyba tzn jego pole. bo to w ksiazce jest pod tematem "długość okręgu i pola koła". i tak bardzo dziekuje za odp
15 lis 18:56
forum/3770.html
karloz: pierścień kołowy w znaczeniu "pole pierścienia" ? jeśli tak to masz : r - promień zewnętrznego okręgu ograniczającego pierścień r - promień wewnętrznego okręgu ograniczającego pierścień pole pierścienia to różnica pół "dużego" koła i "małego" koła czyli : pp = π*r2 - π*r2 = π*(r2-r2) dla r -> r w granicy masz 0 czyli okrąg dla r -> 0 w granicy masz r2 czyli pole koła chyba jest ok emotikonka
14 lis 18:43
forum/3764.html
%2525252525252525252525252525252525252525252cmati: oblicz pole i obwód koła o promieniu 2π
14 lis 16:25
forum/3764.html
karloz: tzn co jak zapisać? wzór na pole koła : π*r2 wzór na obwód koła : 2*π*r po prostu podstaw za r w pierwszym przypadku π a w drugim 1/3 i po krzyku. no chyba, że cię źle zrozumiałem...
14 lis 16:42
forum/3747.html
coco: zamęczysz mnie emotikonka pole otworu to pole prostokąta czyli 80 * 50 plus pole połowy koła o promieniu r = 25 cm pk = 1/2 *π r2 czyli 1/2* 625*π ≈ podstaw za π ≈ 3,14 okemotikonka nie mam już siły emotikonka
13 lis 22:46
forum/3734.html
życzliwa: pole pierścienia=pole większego koła- pole mniejszego koła r-promień większego r-promień mniejszego pp=πr2-πr2=π(r2-r2) jak sobie narysujesz rysunek pomocniczy(taki że r jest prostopadłe do tej cięciwy, a r biegnie do jej jednego końca) to możesz zauważyć że r2=r2+(1/2*6)2 czyli r2-r2=9 pp=9π
14 lis 00:08
forum/3663.html
skura: jakie pole ma koło: a)o promieniu 1,2m b)o średnicy 3.6 dm c)o obwozie 4πcmemotikonka błagam o szybka odpowiedz nierościagnieta gumka do włosów ma długosc 9 cm.ile razy dłuższa stanie sie ta gumka gdy nałozy sie ją na butelke o średnicy 9 cm?
12 lis 17:15
forum/3663.html
skura: jakie pole ma koło: a)o promieniu 1,2m b)o średnicy 3.6 dm c)o obwozie 4πcm bloagha pomocy
12 lis 17:20
forum/3663.html
skura: o ile wieksze jest pole koło o promieniiu 4 od: a pole koła o srednicy 4 b pole kola o promienu iedna czwarta c pole koła o promienu 1emotikonka
12 lis 17:25
forum/3452.html
adzik: 2. o ile procent wzrośnie pole koła, jeżeli obwód zwiększymy o p%? z góry dziękuję.emotikonka* bardzo mocnooo..emotikonka*
7 lis 22:32
forum/3442.html
coco: zad1/ 0,8 8 2 cos α = ------- = --- = --- = 0,6666 1,2 12 3 odczytasz z tablic α ≈ 48 st zad 2/ p równoległ = a * b * sin α α -- kąt między a i b p = 3*4 * sin 45st p = 12 * v2/2 = 6 v2 cm kw. zad3/ w skład pola wchodzi połowa pola koła o promieniu r = 40 cm pk = π r kw. oraz pole prostokata p = a*b pole tego okna to pok = 0,8 *0,5 + 3,14 *0,4 *0,4 pok = 0, 4 + 0,25 = 0, 65 m kw zad4/ narysuj rysunek ,bo ja nie mog ci narys. emotikonka otrzymasz cztery Δ -ty prostokątne Δ-ąt ten przy gornej podstawie ma wymiary dwie przyprostokątne 5 cm i 4 cm przeciwprostokatna to szukane "b" podobnie drugi Δ-ąt przy donej podstawie przyprostokątne 8 cm i 10 cm i szukana podstawa dolna "a" z tw. pitagorasa do pierwszego Δ-ta b kw = 25 +16 = 41 → b = v41 cm do drugiego a kw. = 100 +64 = 164 → a = v164 = 2 v41 cm nie napisane jaki to trapez (czy równoramiennyemotikonka) byłby prościej emotikonka n sprawdź emotikonka i mi napisz to ci dokończę zad w zależnościod treści okemotikonka
7 lis 17:48
forum/3007.html
p: średnica koła o promieniu r jest bokiem trójkąta równobocznego. oblicz stosunek pola części trójkąta leżącej poza kołem do pola tej części trójkąta, która leży wewnątrz koła.
27 paź 14:08
forum/3007.html
pipi: liczysz pole połówki koła , bo to ta część ,która leży w kole czyli π rkw/2= pole Δ-ta wewnątrz koła gdzie bok trójkąta a=2r liczysz pole Δ-ta równobocznego ze wzoru; p= akw v3/4 podatawiasz za "a" = 2r to pΔ= 4 rkwv3/4= rkwv3 od pola Δ-ta - pole połówki koła = pole części zewn. czyli rkwv3 - π rkw/2 =rkw(v3 - π/2) zatem pole zewn= rkw(v3 -π/2) ostateczniemamy p zewn./p wewn. =rkw.(v3 -π/2) / π rkw./2 = rkw.(v3 -π/2) *2/π rkw =2(v3 -π/2) /π =2v3/π -1 odp; 2v3/π -1 powinno być dobrze (sprawdź emotikonka
27 paź 14:51
forum/2996.html
paula17: pole i obwód koła,pole wycinka koła,długość łuku okręgu jak to sie liczy.
26 paź 18:33
forum/2996.html
paulina ;): pole koła- πr2 obwód koła- 2πr same wzorki.. emotikonka i podstawiasz liczby tylko r= promień
31 paź 19:00
forum/2626.html
olo567: wycinek kołowy z wikipedii skocz do: nawigacji, szukaj wycinek kołowy – część koła ograniczona okręgiem(łukiem) i ramionami kąta środkowego. wycinek kołowy pole wycinka jest wprost proporcjonalne do miary kąta wycinka: s=\frac{1}{2}\alpha\cdot r2 gdzie r jest promieniem okręgu, a α miarą łukową kąta wycinka. odpowiedni wzór dla miary stopniowej: s=\pi r2\cdot\frac{\alpha}{360\circ} analogicznie, długość łuku jest wprost proporcjonalna do kąta: l=\alpha\cdot r lub l=2\pi r\cdot\frac{\alpha}{360\circ}
16 paź 22:11
forum/2454.html
anusiak: punkty a(-1,4), b(5,-2), c(7,3) i d(4,6) są wierzchołkami trapezu równoramiennego abcd. a. wyznacz współrzędne środka i promień okręgu opisanego na tym trapezie. b. oblicz długość tego okręgu. c. oblicz pole koła ograniczonego tym okręgiem. d. oblicz obwód trapezu. e. oblicz pole trapezu.
13 paź 20:39
forum/2399.html
jakub: pochodna i całka mają liczne zastosowania w fizyce tak jak b. napisał. za pomocą pochodnej liczy się np. prędkość chwilową ciała, a za pomocą całki drogę jaką ciało pokonało. oczywiście mam na myśli ruch w którym prędkość się zmienia w jakiś bardziej skomplikowany sposób. za pomocą całki wyprowadza się też wzory na pole figur i objętość brył np. wzór na pole koła lub objętość kuli.
11 paź 14:17
forum/2367.html
piotrek276: witam proszę o pomoc z kwadratu odcięto ćwiartkę koła o promieniu równym długości boku kwadratu. następnie w pozostałą figurę wpsiano koło, którego pole jest równe π (pi). oblicz długość boku kwadratu .wynik przedstaw w postać a+bpierwiastek z c, gdzie a,b,c są liczbami naturalnymi.
8 paź 20:42
forum/2303.html
jolka: w kole o promieniu r poprowadzono cięciwę o długości równej promieniowi. cięciwa ta dzieli koło na dwie części. oblicz pole większej z nich. z góry dziękuję za pomoc.
5 paź 21:45
forum/2268.html
piotrek276: witam, muszę mieć to zadanie na poniedziałek także proszę p pomoc. w wycinku koła o promieniu 3dm wpisano okrąg o promieniu 1dm. oblicz pole wycinka koła z dokładnością do 10cm kwadratowych
4 paź 11:49
forum/2040.html
sisia: jakie powinny być wymiary prostokąta o obwodzie równym 8 cm, aby pole zacieniowanej figury było najmniejsze? zacieniowana figura to półokręgi na każdym boku prostokąta. bok prostokąta to średnica koła.
19 wrz 14:48
forum/2024.html
kasiaaa:d: bardzo proszę o pomoc jutro mam kartkówkę i takie zadanie mnie dręczy koło wpisane trójkąt równoramienny o podstawie długości 6cmi wysokości =4 cm oraz koło wpisane w trójkąt równo ramienny o podstawie długości 8cm i wysokości = 3cm oblicz różnicę pól tych kół z góry dziekuje emotikonka
18 wrz 18:35
forum/2024.html
jakub: promień koła wpisanego liczysz z tego wzoru 542. potrzebne będzie ci pole p i długości ramion (z pitagorasa policzysz). nie jest to jednak wielki problem aby policzyć. jak masz promień to ma pole πr2 to samo robisz z drugim trójkątem i odejmujesz pola kół.
18 wrz 23:36
forum/2016.html
krzycho: jakie powinny być wymiary prostokąta o obwodzie równym 8 cm, aby pole zacieniowanej figury było najmniejsze? zacieniowana figura to półokręgi na każdym boku prostokąta. bok prostokąta to średnica koła.
18 wrz 12:37
forum/1992.html
abcd: jakie powinny być wymiary prostokąta o obwodzie równym 8 cm, aby pole zacieniowanej figury było najmniejsze? zacieniowana figura to półokręgi na każdym boku prostokąta. bok prostokąta to średnica koła.
17 wrz 13:14
forum/1746.html
ania: mam problem z rozwiązniem następującego zadania proszę o pomoc. mamy obliczyc współrzędne wierzchołków a i b i pole tego trójkąta równoramiennego jeśli rownanie koła wpisanego w ten trójąt jest równe x2+y2=9, a wierzchołek c (3,4).
24 cze 13:59
forum/1672.html
jakub: musisz policzyć pole boczne stożka. tutaj masz wzór 1003. na początku liczysz promień koła w podstawie z równania: 2πr=52 2*3,14*r=52 r ≈ 8,28cm następnie z twierdzenia pitagorasa tworzącą stożka l l2=r2+h2 (zobacz rysunek 1003) l2=(8,28)2+222 rozwiąż do końca dalej to już łatwo ze wzoru na powierzchnie boczną stożka.
9 cze 14:50
forum/1658.html
bcb: proszę o pomoc w poniższym zadaniu. skonstruuj trójkąt formeny o boku 6cm (treść zadania) a.opisz na nim okrąg i oblicz jego promień (proszę o obliczenie jedynie promienia) b.oblicz pole pierścienia powstałego przez wycięcie z koła opisanego koła wpisanego.
7 cze 16:52
forum/1657.html
jakub: nie ma czegoś takiego jak trójkąt prawidłowy. chyba chodziło ci o trójkąt równoboczny. na początku liczysz promień koła wpisanego. jest on równy 1/3 wysokości trójkąta równobocznego. zobacz na ostatni rysunek na stronie 856. promień to ten odcinek y. r = 1/3h h wyliczysz ze wzoru na stronie 856. jak będziesz miał r to już tylko podstawiasz do wzoru na pole koła πr2
7 cze 16:55
forum/1504.html
anksunamun: witam serdecznie potrzebuje mądrej głowy zreszta jak wiekszość osób tutaj... emotikonkamam pewne zadanko zapraszam osoby lubiące planimetrieemotikonka mam obliczyć różnicę pola koła opisanego na trójkącie równobocznym o boku 1 i pola koła wpisanego w ten trójkąt. heh błagam o pomoc(jakieś tłumaczonko) bo dla mnie to jakas abstrakcja z góry dzieki
24 maj 21:25
forum/1348.html
maqway: z kwadratu odcięto ćwiartkę koła o promieniu równym długości boku kwadratu następnie w pozostałą figurę wpisano koło którego pole jest równe pi. oblicz długość boku kwadratu wynik przedstawić w postaci a+bc
11 maj 12:03
forum/1300.html
martunia: ulę o promieniu r=10cm przecięto płaszczyzną. otrzymany przekrój jest kołem o środku oddalonym od środka kuli o 7cm. oblicz pole tego kola
7 maj 20:12
forum/1245.html
abcd: wykaż że długość okręgu ograniczającego koło o polu x opisuje funkcja f(x) = 2√π razy √π b) jaka jest dziedzina i zbiór wartości tej funkcji, jeżeli rozpatrujemy koła o promieniu mniejszym od 6?
2 maj 13:37
forum/1226.html
b: wykaż że długość okręgu ograniczającego koło o polu x opisuje funkcja f(x) = 2√π x √π b) jaka jest dziedzina i zbiór wartości tej funkcji, jeżeli rozpatrujemy koła o promieniu mniejszym od 6?
1 maj 11:59
forum/1174.html
jacek: wykaż że długość okręgu ograniczającego koło o polu x opisuje funkcja f(x) = 2√π x √π b) jaka jest dziedzina i zbiór wartości tej funkcji, jeżeli rozpatrujemy koła o promieniu mniejszym od 6?
26 kwi 17:34
forum/1145.html
kuba: wykaż że długość okręgu ograniczającego koło o polu x opisuje funkcja f(x) = 2√π x √π b) jaka jest dziedzina i zbiór wartości tej funkcji, jeżeli rozpatrujemy koła o promieniu mniejszym od 6?
22 kwi 19:32
forum/1118.html
kuba: wykaż że długość okręgu ograniczającego koło o polu x opisuje funkcja f(x) = 2π x π b) jaka jest dziedzina i zbiór wartości tej funkcji, jeżeli rozpatrujemy koła o promieniu mniejszym od 6?
21 kwi 10:48
forum/1032.html
gość14: w wycinek koła o promieniu 3 cm wpisano koło o promieniu 1 cm. jakie jest pole danego wycinka koła ? prosze o pomoc
12 kwi 20:16
forum/1009.html
robin: z kwadratu odcięto ćwiartkę koła o promieniu równym długości boku kwadratu. następnie w pozostałą figurę wpisano koło, któreko pole jest równe π. oblicz długość boku kwadratu. wynik podaj w postaci a+bc gdzoe a,b,c są liczbami naturalnymi.
10 kwi 21:59
forum/1009.html
jakub: poprowadź w tym mniejszym kole promienie "r" do boków kwadratu. te promienie i część boków większego kwadratu tworzą mniejszy kwadrat wewnątrz ćwiartki koła. na promień ćwiartki większego koła składa się przekątna tego kwadratu i promień mniejszego koła czyli r+r2 jest to jednocześnie długość boku kwadratu co masz policzyć. teraz wystarczy że policzysz "r", co łatwo zrobić bo to promień koła o polu π. πr2=π r=1 r+r2=1+2
11 kwi 14:06
forum/974.html
azs: hejemotikonka polecenie zadania które sprawa mi problem brzmi: w wycinek koła o promieniu 3 cm wpisano koło o promieniu 1 cm. oblicz pole danego wycinka koła. nie umiem wyznaczyć kąta α proszę o pomoc.. dziękuję
8 kwi 16:31
forum/840.html
kasiek: musisz wykonać rysunek. zajmiemy się na początku postawą tego ostrosłupa. jest nią oczywiście trójkąt równoboczny. narysuj taki trójkąt a następnie opisz na nim kolo. (tzn. trójkąt musi być w kole i dotykać trzema wierzchołkami tego koła. musisz wiedzieć, że promień tego koła to 2/3 wysokości trójkąta równobocznego. tak po prostu jest emotikonka wynika z tego, ze wysokość trojkąta wynosi 32. Łatwo to przecież obliczyć. wzór na pole trójkąta równobocznego: p=a23 / 4 wzór na wysokość trójkąta równobocznego: h = a3 / 2 skorzystamy teraz z tego, ze wiemy juz ile wynosi wysokość trójkąta 32=a3 / 2 *2 62 = a3 62 / 3 = a 62 * 3 / 3 = a 66 / 3 = a 26 = a p=a23 / 4 p = (26)2 3 / 4 p = 63 obliczyliśmy to ponieważ wzór na objętość ostrosłupa to v = 1/3 pp * h pp - pole podstawy h - wysokość została nam jeszcze wysokość. musisz narysować sobie jeszcze jeden trójkąt. tym razem prostokątny, równoramienny. jedno jego ramię ( przyprostokatna) to 1/3 wysokości podstawy ostrosłupa (czyli trójkąta równobocznego). 1/3 = 2 drugie ramię to wysokość naszego ostrosłupa i wynosi również 2. musimy teraz tylko postawic dane. v = 1/3 pp * h v = 1/3 * 63 * 2 v = 26 jenostek3 mam tylko nadzieje, ze nigdzie sie nie pomylilam i wiesz o co chodzi emotikonka
28 mar 18:24
forum/753.html
iibobsonii: dane są cztery okręgi współśrodkowe. trzy pierscieniowe kołowe, które nie zawierają innych okregów niz okregi je tworzące nają takie samo pole jak pole najmniejszego koła. oblicz stosunek promieni okręgów współśrodkowych. jak ktoś by zrobil to prosze o kontakt 9488974
16 mar 17:07
forum/752.html
iibobsonii: oblicz pole pierscienia kołowego wzyznaczonego przez koła o promieniach r=4cm r=12cm. jak ktos by zrobił to plis o kontakt 9488974 z góry bardzo dziękuje
16 mar 17:06
forum/752.html
jakub: liczysz pole większego koła:
p1=π r2 = π 122 = 144π

liczysz pole mniejszego koła:
p1=π r2 = π 42 = 16π

od pola większego koła odejmujesz pole mniejszego koła:
p=144π - 16π = 128π cm2 i masz pole pierścienia kołowego.
16 mar 18:24
forum/629.html
uczeń: dlaczego jest taki wzór na pole koła i na obwód a nie inny?
4 mar 17:54
forum/629.html
sitta: aby wyprowadzić wzór na obliczanie pola koła potrzebna jest wiedza wykraczająca poza program gimnazjum, gdyż korzysta się tam z pojęcia granicy. można też korzystać z całek. wpisz w wyszukiwarkę "pole koła wyprowadzenie" i tam powinien być pokrojony tort z opisem.
obwód
na lekcjach matematyki dowiedziałeś się, że π to stosunek obwodu koła do jego średnicy, czyli
π = ob/2r pomnóż obustronnie przez 2r, zamień stronami i otrzymasz
ob = 2π r
4 mar 20:13
forum/576.html
marcos: ziomale pomocy !
kat srodkowy w kole wyznacza wycinek kolowy, ktorego pole jest rowne piec dwunastych pola kola i wynosi 60 pi cm 2. wyznacz miare kata srodkowego wyznaczajacego ten wycinek. oblicz dlugosc luku tego wycinka.
z gory dzieki
25 lut 10:20
forum/576.html
jakub: układasz równanie
5/12 * p = 60π p - pole koła
czyli p=144π

liczysz r ze wzoru na pole koła
π r2 = 144π
r=12

długość łuku to 5/12 okręgu czyli
5/12*2*π*r = 5/12*2*π*12 = ...
dalej już prosto
25 lut 16:33
forum/525.html
gość: oto kolejne z zadań:

2. przyprostokątne trójkąta prostokątnego mają długość 10 i 24. oblicz długość wysokości opuszczonej na przeciwprostokątną i pole koła opisanego na tym trójkącie.
19 lut 10:12
forum/422.html
sara: chcę obliczyć pole koła a promień wynosi 1,5 m
9 lut 15:15
forum/283.html
horsemen:
w rozwartokątnym trójkącie równoramiennym abc
(bok ac równa sie bok bc) odległość środka koła wpisanego w trójkąt od wierzchołka a jest równa d, a miara kąta acb wynosi 2alfa . oblicz pole trójkąta abc i promień koła opisanego na trójkącie abc. bardzo proszę o pomoc i szybką odpowiedź.
23 sty 22:31
forum/164.html
ewelina: oblicz pole koła opisanego na trójkącie abc, jeżeli a=(3, -2) i b=(-1, 6)

wyznaczałam współrzędne trzeciego punktu, ale coś nie za bardzo mi się zgadzało.. (wynik zadania to 80/3 pi)
prosiłabym o rozwiązanie, z góry dziękuję
6 sty 19:09