Wartość bezwzględna
Wyjaśnienie na przykładach, jak posługiwać się funkcją określoną wzorem z klamrą.

Autor: Jakub Grzegorzek