Odcinka i jego długość Co to jest wartość bezwzględna? Zadania z położenia okręgów względem siebie
Dwa okręgi są rozłączne zewnętrznie, gdy odległość ich środków jest większa od sumy długości promieni. Dwa okręgi są styczne zewnętrznie, gdy odległość ich środków jest równa sumie długości promieni. Dwa okręgi przecinają się, gdy odległość ich środków jest mniejsza od sumy długości promieni, ale większa od wartości bezwględnej różnicy długości promieni. Dwa okręgi są styczne wewnętrznie, gdy odległość ich środków jest równa wartości bezwględnej różnicy długości promieni. Dwa okręgi nie są styczne, gdy odległość ich środków jest mniejsza od wartości bezwględnej różnicy długości ich promieni. Okręgi współśrodkowe.

Autor: Jakub Grzegorzek