wpisanego wpisanego Zadania z twierdzenia o kącie wpisanym i środkowym.
Kąt środkowy jest dwa razy większy od kąta pisanego opartego na tym samym łuku co kąt środkowy. Pierwszy rysunek jest ilustracją do tego twierdzenia. Na drugim rysunku jest kąt środkowy o mierze 60 stopni i kąt wpisany oparty na tym samym łuku o mierze 30 stopni. Na trzecim rysunku jest kąt środkowy o mierze 240 stopni i kąt wpisany oparty na tym samym łuku o mierze 120 stopni. Kąt wpisany oparty na średnicy ma 90 stopni.

Autor: Jakub Grzegorzek