Zadania z długości okręgu oraz obwodu i pola koła.
Okrąg o środku A. Koło o środku A. Promień, średnica i cięciwa okręgu lub koła.

Autor: Jakub Grzegorzek