funkcji nie wolno dzielić przez 0 Zadania z liczenia argumentów i wartości funkcji
Argument funkcji to liczba, którą mogę podstawić do wzoru funkcji. Wartość funkcji to liczba, którą mogę otrzymać ze wzoru funkcji.

Autor: Jakub Grzegorzek