Funkcje trygonometryczne: sin, cos, tg, ctg twierdzenia Pitagorasa
W trójkącie prostokątnym o długościach przyprostokątnych 2 i 5 cosinus większego z kątów ostrych jest równy A. 5/2, B. 2/5, C. 2 / pierwiastek z 29, D. 5 / pierwiastek z 29.

Autor: Jakub Grzegorzek