Punkty symetryczne względem początku układu współrzędnych Czy punkty są symetryczne względem początku układu współrzędnych? Zadanie z symetrii osiowej i środkowej w układzie współrzędnych
Podaj współrzędne punktów symetrycznych do A = (5,3), B = (-1,9), C = (4,0), D = (0,8), E = (0,0), względem osi początku układu współrzędnych. Czy punkty A i B są symetryczne względem początku układu współrzędnych? A = (11,-2) i B = (-11,2), A = (-5,3) i B=(-5,-3). Punkt A = (4,-6) odbito symetrycznie względem osi x i otrzymano punkt B, który odbito symetrycznie względem początku układu współrzędnych i otrzymano punkt C. Jakie współrzędne ma punkt C? Punkt A = (2,-1) odbito symetrycznie względem osi x i otrzymano punkt B, który odbito symetrycznie względem osi y i otrzymano punkt C. Następnie punkt $A$ odbito symetrycznie względem punktu (0,0) i otrzymano punkt D. Wykaż, że punkty A i D pokrywają się.

Autor: Jakub Grzegorzek