Zadania z symetrii środkowej względem początku układu współrzędnych
Symetria środkowa w układzie współrzędnych. Obrazem punktu A = (x,y) w symetrii środkowej względem początku układu współrzędnych jest A'=(-x,-y). Na rysunkach są punkty symetryczne względem początku układu współrzędnych.

Autor: Jakub Grzegorzek