Wzory skróconego mnożenia
Rozwiąż równanie 4x^3+4x^2-x-1 = 0.

Autor: Jakub Grzegorzek