Wyprowadzenie sumy kątów w czworokącie
Suma kątów w dowolnym czworokącie jest równa 360 stopni.

Autor: Jakub Grzegorzek