Liczby pierwsze i złożone. Liczby pierwsze to liczby naturalne większe od 1, które dzielą się tylko przez 1 i samą siebie: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, ... Liczby złożone to liczby naturalne większe od 1, które mają więcej niż dwa dzielniki np. 4, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, ... Liczby 0 i 1 nie są ani liczbami pierwszymi, ani liczbami złożonymi. Rozkład liczby na czynniki pierwsze to zapisanie liczby w postaci iloczynu liczb pierwszych np. 6 = 2 * 3, 8 = 2 * 2 * 2 * 2, 10 = 2 * 5, 12 = 2 * 2 * 4.

Autor: Jakub Grzegorzek