liczbę naturalną
Liczba 3 jest dzielnikiem 12, ponieważ 12 podzielone przez 3 daje w wyniku liczbę naturalną 4. 12:3 = 4bo 4 * 3 = 12. Liczba, jej dzielniki. Dzielniki liczby 4 to 1, 2, 4. Dzielniki liczby 5 to 1, 5. Dzielniki liczby 8 to 1, 2, 4, 8. Dzielniki liczby 16 to 1, 2, 4, 8, 16. Dzielniki liczby 16 to 1, 2, 4, 8, 16. Dzielniki liczby 17 to 1, 17. Dzielniki liczby 30 to 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Dzielniki liczby 100 to 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100. Zero ma nieskończenie wiele dzielników naturalnych 1,2,3,... Zero nie jest dzielnikiem żadnej liczby naturalnej. Nie wolno dzielić przez zero. Dowód: 12 : 3 = 4, ponieważ 4 * 3 = 12. 12 : 0 = k. Tymczasem k*0 = 0 a nie 12. Nie istnieje taka liczba k, aby wynikiem mnożenia było 12, więc nie ma wyniku dzielenia przez 0. Liczby naturalne podzielne na 2 to liczby parzyste 0, 2, 4, 6, 8, 10,... a pozostałe to liczby nieparzyste 1, 3, 5, 7, 9, 11,...

Autor: Jakub Grzegorzek