Suma kątów trójkąta Kąt półpełny Funkcje trygonometryczne: sin, cos, tg, ctg Związki pomiędzy funkcjami trygonometrycznymi
Punkt E jest środkiem boku BC prostokąta ABCD, w którym AB > BC. Punkt F leży na boku CD tego prostokąta oraz kąt AEF = 90 stopni. Udowodnij, że |kąt BAE| = kąt EAF.

Autor: Jakub Grzegorzek