twierdzenia sinusów twierdzenia cosinusów
Wykaż, że jeżeli alfa, beta, gamma są kątami wewnętrznymi trójkąta i sin^2 alfa + \sin^2 beta < \sin^2\ gamma, to cos gamma < 0.

Autor: Jakub Grzegorzek