Wzory skróconego mnożenia
Wykaż, że jeżeli a > b >= 1, to a / 2+a^3 < b / 2+b^3.

Autor: Jakub Grzegorzek