tak jak w tych przykładach.
Wynik niekórych granic jest oczywisty, jeżeli podstawia się kolejne liczby naturalne.

Autor: Jakub Grzegorzek