matematyka.pisz.pl EGZAMIN GIMNAZJALNY MATURA forum zadankowe liczby i wyrażenia algebraiczne logika, zbiory, przedziały wartość bezwzględna funkcja i jej własności funkcja liniowa funkcja kwadratowa wielomiany funkcja wymierna funkcja wykładnicza logarytmy ciągi liczbowe granica ciągu i funkcji pochodna i całka funkcji trygonometria geometria na płaszczyźnie geometria analityczna geometria w przestrzeni kombinatoryka prawdopodobieństwo elementy statystyki dla studenta szukaj na stronie Korepetycje z matematyki     dostęp premium gra w kropki edytor wzorów nauka słówek ciekawe strony MathRiders Wrocław facebook
liczba całkowita Minimalny zestaw wzorów redukcyjnych Obliczanie wartości funkcji trygonometrycznych ze wzorów redukcyjnych
wzory redukcyjne dla 360 stopni: sin (k*360+a) = sin a ; tg (k*180+a) = tg a; cos (k*360+a) = cos a ; ctg (k*180+a) = ctg a ; k - dowolna liczba całkowita ; wzory redukcyjne dla kątów ujemnych: sin(-a) = -sin a ; tg(-a) = -tg a ; cos(-a)= cos a ; ctg(-a) = -ctg a ; wzory redukcyjne dla sinusa: sin (90+a) = cos a ; sin (180+a) = -sin a ; sin (270+a) = -cos a ; wzory redukcyjne dla cosinusa: cos (90+a) = -sin a ; cos (180+a) = -cos a ; cos (270+a) = sin a ; wzory redukcyjne dla tangensa: tg (90+a) = -ctg a ; tg (180+a) = tg a ; tg (270+a) = -ctg a ; wzory redukcyjne dla cotangensa: ctg (90-a) = -tg a ; ctg (180+a) = ctg a ; ctg (270+a) = -tg a ; wzory redukcyjne dla sinusa: sin (90-a) = cos a ; sin (180-a) = sin a ; sin (270-a) = -cos a ; wzory redukcyjne dla cosinusa: cos (90-a) = sin a ; cos (180-a) = -cos a ; cos (270-a) = -sin a ; wzory redukcyjne dla tangensa: tg (90-a) = ctg a ; tg (180-a) = -tg a ; tg (270-a) = ctg a ; wzory redukcyjne dla cotangensa: ctg (90-a) = tg a ; ctg (180-a) = -ctg a ; ctg (270-a) = tg a

Autor: Jakub Grzegorzek