Rozwiąż nierówność x+2/3 - x-2/2 <= -1 - x/6

Autor: Jakub Grzegorzek