Przedział liczbowy
Rozwiąż nierówność x/6 - 2x/9 + 1/2 >= 0 i zaznacz rozwiązanie na osi liczbowej.

Autor: Jakub Grzegorzek