Przedział liczbowy
Rozwiąż nierówność 7(x-3) <= 5(3+2x) i zaznacz rozwiązanie na osi liczbowej.

Autor: Jakub Grzegorzek