Rozwiąż nierówność: 4x+13 <= 12x + 21

Autor: Jakub Grzegorzek