współczynniki kierunkowe współczynniki kierunkowe Zadania z prostych równoległych i prostopadłych.
Wykresy funkcji liniowych równoległe i prostopadłe. Proste równoległe mają ten sam współczynnik kierunkowy funkcji liniowej. Proste prostopadłe mają współczynniki funkcji liniowej spełniające wzór a1*a2=-1.

Autor: Jakub Grzegorzek