Dzielenie ułamków Cześć całkowita ułamka Zadania z liczb odwrotnych i przeciwnych
Liczbą odwrotną do ,,a'' jest ,,1/a''. Liczbą przeciwną do ,,a'' jest ,,-a''.

Autor: Jakub Grzegorzek