matematyka.pisz.pl EGZAMIN GIMNAZJALNY MATURA forum zadankowe liczby i wyrażenia algebraiczne logika, zbiory, przedziały wartość bezwzględna funkcja i jej własności funkcja liniowa funkcja kwadratowa wielomiany funkcja wymierna funkcja wykładnicza logarytmy ciągi liczbowe granica ciągu i funkcji pochodna i całka funkcji trygonometria geometria na płaszczyźnie geometria analityczna geometria w przestrzeni kombinatoryka prawdopodobieństwo elementy statystyki dla studenta szukaj na stronie Korepetycje z matematyki     dostęp premium gra w kropki edytor wzorów nauka słówek ciekawe strony MathRiders Wrocław facebook
funkcja Monotoniczność Monotoniczność kąt nachylenia prostej do osi x Zadania z funkcji liniowej
Funkcja liniowa. Wzór funkcji liniowe y=ax+b. Współczynnik kierunkowy funkcji liniowej. Gdy współczynnik kierunkowy jest dodatni funkcja jest rosnąca, gdy ujemny funkcja jest malejąca, gdy równy zero funkcja liniowa jest stała. Współrzędne przecięcia wykresu funkcji liniowej z osią y. Wykres funkcji liniowej. Monotoniczność funkcji liniowej.

Autor: Jakub Grzegorzek