matematyka.pisz.pl EGZAMIN GIMNAZJALNY MATURA forum zadankowe liczby i wyrażenia algebraiczne logika, zbiory, przedziały wartość bezwzględna funkcja i jej własności funkcja liniowa funkcja kwadratowa wielomiany funkcja wymierna funkcja wykładnicza logarytmy ciągi liczbowe granica ciągu i funkcji pochodna i całka funkcji trygonometria geometria na płaszczyźnie geometria analityczna geometria w przestrzeni kombinatoryka prawdopodobieństwo elementy statystyki dla studenta szukaj na stronie Korepetycje z matematyki     dostęp premium gra w kropki edytor wzorów nauka słówek ciekawe strony MathRiders Wrocław facebook
Zadania z zamiany mary stopniowej na łukową i odwrotnie
Miarą łukową kąta nazywamy stosunek długości łuku, opartego na tym kącie, do promienia okręgu. Miarę łukową kąta podajemy w radianach. Warto zapamietać. 360 stopni to mierze łukowej 2pi. 180 stopni to w mierze łukowej pi. 90 stopni to w mierze łukowej pi przez 2. Znak miary kąta zależy od jego kierunku. Jeżeli kąt ma kierunek przeciwny do wskazówek zegara to jego miara jest dodatnia. Jeżeli kąt ma kierunek zgodny ze wskazówkami zegara to jego miara jest ujemna.

Autor: Jakub Grzegorzek