Ciąg geometryczny Potęgowanie, pierwiastkowanie - wzory log_a a^k = k log_a a^k = k Suma ciągu arytmetycznego Logarytm dziesiętny
Ciąg geometryczny (a_n) ma 100 wyrazów i są one liczbami dodatnimi. Suma wszystkich wyrazów o numerach nieparzystych jest sto razy większa od sumy wszystkich wyrazów o numerach parzystych oraz log a_1 + log a_2 + log a_3 + ... + log a_{100} = 100. Oblicz a_1.

Autor: Jakub Grzegorzek