Ciąg geometryczny Potęgowanie, pierwiastkowanie - wzory c.n.u.
Udowodnij, że jeżeli ciąg (a_n) określony dla n>=1 jest geometryczny, to dla dowolnych liczb całkowitych dodatnich n takich, że n>=11 prawdziwa jest równość (a_{n+1})^2 = a_{n-10} * a_{n+12}.

Autor: Jakub Grzegorzek