przystające równoramienny Twierdzenie Pitagorasa trójkąt równoboczny Pole trójkąta - wzory trójkąt równoboczny
Dany jest ostrosłup prawidłowy trójkątny ABCS o podstawie ABC. Krawędź podstawy tego ostrosłupa ma długość a. Punkt P jest środkiem wysokości SO ostrosłupa. Odcinki AP i BP są prostopadłe. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa.

Autor: Jakub Grzegorzek