Kombinacje Symbol newtona
Oblicz, ile jest liczb pięciocyfrowych, w zapisie których występuje dokładnie jedna cyfra 9 oraz dokładnie dwie cyfry 0.

Autor: Jakub Grzegorzek