definicji logarytmu przesuwając odbijając przesuwając
Wykres funkcji logarytmicznej f(x) = log_p x, którego fragment przedstawiony jest na rysunku, przechodzi przez punkt A = (9/4, 2). a) Oblicz wartość p. b) Narysuj wykres funkcji g określonej wzorem g(x) = |f(x+2)|-3. c) Podaj wszystkie wartości parametru m, dla których równanie g(x)=m ma dwa rozwiązania ujemne.

Autor: Jakub Grzegorzek