Kombinacje Nwd - największy wspólny dzielnik, nww - najmniejsza wspólna wielokrotność Prawdopodobieństwo
Ze zbioru {1, 2, 3, ..., 341} losujemy dwie różne liczby. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że iloczyn wylosowanych liczb będzie podzielny przez 11 i 31.

Autor: Jakub Grzegorzek