twierdzenia Pitagorasa Wzory skróconego mnożenia
Dane są dwa okręgi o promieniach R i r, styczne zewnętrznie i styczne do tej samej prostej l w punktach A i B (tak jak na rysunku). Udowodnij, że |AB| = 2*pierwiastek(R*r).

Autor: Jakub Grzegorzek