Równanie kwadratowe Wzory skróconego mnożenia Wzory skróconego mnożenia wzorów Viete'a
Wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których równanie x^2 - (m-4)x + m^2-7m+12 = 0 ma dwa różne pierwiastki x_1, x_2 spełniające warunek (x_1+x_2)(x_1+x_2-1)=x_1^2+x_2^2.

Autor: Jakub Grzegorzek