Suma ciągu geometrycznego a_n = a_1 + (n-1)r Wzory skróconego mnożenia Suma ciągu geometrycznego Suma ciągu geometrycznego
Ciąg arytmetyczny (a_n), określony dla n>=1 jest malejący i a_1=6. Siódmy, dziesiąty i szesnasty wyraz tego ciągu w podanej kolejności są równe trzem początkowym wyrazom ciągu geometrycznego (b_n), określonego dla n >= 1. Oblicz sumę dziesięciu początkowych wyrazów ciągu (b_n).

Autor: Jakub Grzegorzek