Funkcje trygonometryczne sumy i różnicy kątów sin^2x = 1 - cos^2x Równanie kwadratowe Funkcje trygonometryczne: sin, cos, tg, ctg alpha+betao2
Rozwiąż równanie cos x + cos2x = 0 dla x w <-pi,pi>.

Autor: Jakub Grzegorzek