twierdzenia B'ezout Pierwiastki
Liczba 2 jest jednym z pierwiastków wielomianu W(x)=x^4+x^3+ax^2+x+b. Reszta z dzielenia wielomianu W(x) przez dwumian x+1 jest równa -12. Oblicz a i b oraz wyznacz pozostałe pierwiastki rzeczywiste wielomianu W(x).

Autor: Jakub Grzegorzek