styczna styczna
Dane są: 1. prosta (sieczna) przecinająca okrąg w punktach A i B, 2. prosta styczna do tego okręgu w punkcie C. Jeżeli te dwie proste przecinają się w punkcie P, to |PA| * |PB| = |PC|^2.

Autor: Jakub Grzegorzek