Kąt środkowy styczną cięciwą
Kąt środkowy alpha jest dwa razy większy od kąta beta między styczną a cięciwą.

Autor: Jakub Grzegorzek