Twierdzenie cosinusów Wzory redukcyjne funkcji trygonometrycznych Funkcje trygonometryczne: sin, cos, tg, ctg Wzory skróconego mnożenia Wykresem funkcji kwadratowej
Suma długości dwóch boków trójkąta równa się 4, a kąt między tymi bokami ma miarę 120 stopni. Oblicz najmniejszą wartość sumy kwadratów długości wszystkich boków tego trójkąta.

Autor: Jakub Grzegorzek