odległość liczby
Przedział <-1,3> jest opisany nierównością A. |x+1| >= 2, B. |x+1| <= 2, C. |x-1| <=2, D. |x-1| >= 2

Autor: Jakub Grzegorzek