kąt -- bok -- kąt kąt -- bok -- kąt wierzchołkowe naprzemianległe
Na rysunku przedstawiono trapez ABCD i trójkąt AFD. Punkt E leży w połowie odcinka BC. Uzasadnij, że pole trapezu ABCD i pole trójkąta AFD są równe.

Autor: Jakub Grzegorzek