malejąca malejąca malejąca Zadania z badania monotoniczności funkcji za pomocą pochodnej.
Jeżeli dla każdego x należącego do przedziału (a,b) pochodna funkcji f(x) jest dodatnia to funkcja f(x) jest rosnąca w tym przedziale. Jeżeli dla każdego x należącego do przedziału (a,b) pochodna funkcji f(x) jest ujemna to funkcja f(x) jest malejąca w tym przedziale.

Autor: Jakub Grzegorzek