Pochodna funkcji - wzory Zadania na wyznaczanie z pochodnej równania prostej stycznej
Na rysunku narysowałem wykres funkcji i styrczną do niej w punkcie o współrzędnych (x_0,f(x_0)) Wzór tej stycznej to y-f(x_0)=f'(x_0)(x-x_0).

Autor: Jakub Grzegorzek