Do czterech naczyń I, II, III i IV (patrz rysunek) o jednakowej pojemności równej 300 ml wlano po 150 ml wody. W dwóch naczyniach wysokość słupa wody sięga do połowy ich wysokości. I, II, III, IV, Które to naczynia? Wybierz odpowiedź spośród podanych. A. I i II, B. I i III, C. II i IV, D. III i IV

Autor: Jakub Grzegorzek