Bryłę ułożono z jednakowych sześciennych klocków. Na rysunkach przedstawiony jest widok tej bryły z dwóch stron. A. 7, B. 8, C. 9, D. 10

Autor: Jakub Grzegorzek