kąta pełneg
Do okręgu o środku O należą punkty A i B. Okrąg ma długość 54, a łuk AB ma długość 18. Jaką miarę ma kąt środkowy oparty na tym łuku? Wybierz odpowiedź spośród podanych. A. 72 stopni, B. 120 stopni, C. 150 stopni, D. 240 stopni.

Autor: Jakub Grzegorzek